แพ้ ภูมิคุ้มกันความผิดหวังที่แม่สร้างให้ลูกได้

วัคซีนทางร่างกาย ลูกคงได้รับตามวัยมีภูมิคุ้มกันโรคไม่เคยขาด แล้ววัคซีนทางใจละ ปล่อยให้ลูก แพ้ บ้าง ภูมิคุ้มกันที่จะช่วยเขาให้อยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน

หยุด “โรคแพ้ไม่เป็น” โรคร้ายของเด็กรุ่นใหม่ ในยุคการแข่งขันสูง

เด็กรุ่นใหม่ต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูง หลายคนเป็น โรคแพ้ไม่เป็น มีความต้านทานความพ่ายแพ้ต่ำ ในฐานะพ่อแม่ เราป้องกันลูกได้ ด้วย 10 วัคซีนใจ

keyboard_arrow_up