ได้เพิ่มอีก 60,000! ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 มีผลบังคับใช้แล้ว!

คลังประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้มีเงินได้ ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 ได้สูงถึง 60,000 บาทต่อคน มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2561 นี้

ลูกคนที่ 2 ควรเตรียมตัวมีลูกอีกคนเมื่อไหร่ดี?

มีคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนที่วางแผนจะมี ลูกคนที่ 2 ตั้งแต่ช่วงใกล้คลอดลูกคนแรก แต่ก็ยังมีความกังวลว่า พร้อมแล้วหรือยังที่จะมีลูกคนต่อไป ทั้งร่างกาย และการเงิน

keyboard_arrow_up