5 มะเร็งในผู้หญิง ที่เสี่ยงเป็นกันมาก

มะเร็งในผู้หญิง เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนไม่อยากเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ นั่นคือโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวไกล แต่ปัจจุบันี้ก็ยังไม่พบว่าจะมีตัวยาหรือการรักษาใดที่จะสามารถฆ่าเชื้อมะเร็งไปจากโลกใบนี้ได้ ทีมงาน Amarin Baby & Kids จะมาชวนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะกับโรค มะเร็งในผู้หญิง

keyboard_arrow_up