คำถาม 15 ข้อ ที่พ่อแม่ควรถามลูกเพื่อให้เข้าใจลูกมากขึ้น

เด็กทุกคน ก็ต้องการคนที่เข้าใจเขาเช่นกัน แม้ว่าจะไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้ครบถ้วน และเพื่อให้ พ่อแม่ เข้าใจลูก มากขึ้นควรถามคำถามต่อไปนี้

keyboard_arrow_up