เมื่อผ่าตัดแผลเล็กได้…การผ่าตัดกระดูกสันหลังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมัยก่อนถือว่าเป็นการผ่าตัดที่สำคัญกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ เพราะการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นการรักษาที่เดิมพันด้วยความพิการของผู้ป่วย เนื่องจากอยู่ใกล้กับไขสันหลังของผู้ป่วย ดังนั้นในทางการแพทย์จึงพยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจนถึงที่สุด

keyboard_arrow_up