ผลวิจัยชี้! เด็กที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตและมีนิสัยที่ดี

การที่ ลูกทำงานบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้านของพ่อแม่ จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้และมีนิสัยที่ดีกว่าเด็กที่ไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

keyboard_arrow_up