พี่น้อง กับลำดับการเกิดมีผลต่อบุคลิกภาพเราจริงหรือ?

พี่น้อง กับลำดับการเกิดนั้น สามารถส่งผลต่อพฤติกรรม บุคลิกภาพของคนผู้นั้นจริงหรือไม่ ลูกคนแรก ลูกคนกลาง น้องสุดท้อง หรือแม้แต่ลูกคนเดียวมาดูกัน

10 เคล็ดลับ พัฒนาบุคลิกภาพลูก เพื่อชีวิตที่มีความสุขและสำเร็จ

ในการพัฒนา พัฒนาบุคลิกภาพลูก พ่อแม่ ถือว่ามีส่วนสำคัญที่สุด ในการกำหนดบุคลิกภาพของเด็ก จากทุกสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝัง สั่งสอน และพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำให้เห็น

3 บุคลิกภาพทางการเงิน คุณเป็นแบบไหนกัน

บางสิ่งในชีวิตของเรา คนอื่นเป็นผู้เลือกหรือมอบให้โดยไม่ถามเราสักคำ เรานับถือศาสนาอะไร พ่อแม่เป็นผู้เลือกให้เราตั้งแต่ก่อนเกิดแล้ว เพราะถ้าวัยเด็กเราไร้ศาสนาอาจเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าได้ รวมไปถึงเรื่องเงินทอง พ่อแม่ก็เป็นผู้มอบให้เราด้วยเช่นกัน ซึ่งคนเรามีบุคลิกภาพเกี่ยวกับเงิน (Money Personality) แตกต่างกัน โดยอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

keyboard_arrow_up