บทเรียนจากพ่อ! “ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ” ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด !”

keyboard_arrow_up