นี่แหละ! 3 ทักษะชีวิตที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของเด็กได้

ติดตาม ทักษะชีวิตที่สำคัญ 3 ประการ ที่เป็นรากฐานสู่การมีพฤติกรรมที่ดีของเด็ก เพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบคามสำเร็จ

เด็กยุคใหม่ต้องมี! ทักษะในศตวรรษที่21 ที่พ่อแม่ควรสร้างให้ลูกตั้งแต่วันนี้

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต ตลอดจนการต้องก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนผัน ของเทคโนโลยี ที่มีอะไรใหม่ๆ มาให้เราต้องคอยเรียนรู้อยู่เสมอ ทักษะในศตวรรษที่21 จึงเป็นสิ่งสำคัญ

10 ทักษะใหม่ ที่เด็กไทยควรมีติดตัว เพื่อการอยู่รอดในอนาคต

ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ นวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งหมดจะเข้ามามีบทบาทกับระบบงาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ให้กับเด็กรุ่นปัจจุบันเพื่อจะได้ปรับตัวเข้ากับงานใหม่ๆ ที่จะรองรับพวกเขาในอนาคต

4 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ เพื่อลูกมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ในแบบของเขา)

ไม่ว่าใครก็อยากเป็นคนเก่งที่สุดทั้งนั้น คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลยสักนิด ยิ่งกับเด็กๆ วัยทวีนที่กำลังแสวงหาเอกลักษณ์และต้องการแสดงความสามารถอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง

สอนลูก ให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต

วัย 5 – 7 ขวบ เป็นช่วงวัยในการฝึกทักษะที่ดี มีทักษะการฟังที่ดี และมีความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ มากขึ้น มา สอนลูก ให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต

keyboard_arrow_up