Tablet มือถือ คอมพิวเตอร์ อันตรายเสี่ยงลูกป่วยทางสายตา

ตาขี้เกียจคือโครงสร้างอวัยวะภายในของดวงตาไม่พัฒนา เกิดจากการมองเห็นได้ไม่ดีในตอนเด็กๆ ทำให้สมองไม่พัฒนาตาม สุดท้ายแล้วดวงตาจะไม่พัฒนาไปตามอายุของเด็ก อาจจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาข้างที่มัว มองไม่เห็น หากพบตอนเด็กยังพอแก้ไขได้ค่ะ แม้จะไม่ส่งผลกับพัฒนาการไอคิวหรืออีคิวของเด็ก แต่มีผลต่อบุคลิกภาพเพราะตาข้างที่ขี้เกียจจะกลายเป็นตาเหล่นั่นเอง

keyboard_arrow_up