ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด อาการ และการรักษา !!

ภาวะกระบอกตาห่างแต่กำเนิด เรื่องที่พ่อแม่ทุกคนภาวนาให้ลูกในท้อง คือ ขอให้ลูกคลอดออกมาครบ 32 ประการ อย่ามีโรคภัยไข่เจ็บ อย่ามีความผิดปกติใดๆ กับลูกนี่คือสิ่งที่ปราถนาของพ่อแม่ แต่ใครจะว่าบางครั้งความผิดปกติอาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้รู้มาก่อนล่วงหน้า ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นกับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดนั่นคือภาวะ “ตาห่างแต่กำเนิด”

keyboard_arrow_up