ฉันขอโทษ คำพูดที่ควรมาจากใจ ไม่ใช่บังคับ

ฉันขอโทษ คำพูดง่าย ๆ แต่หากได้มาด้วยความไม่เต็มใจ ย่อมก่อให้เกิดผลที่แก้ไขได้ไม่ง่ายเลย เมื่อพ่อแม่บังคับลูกขอโทษ ส่งผลเสียต่อพัฒนาการอย่างไร

keyboard_arrow_up