สอนลูกให้เป็นคนดี มีจริยธรรมตั้งแต่แรกเกิด

สอนลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในสังคมยุคนี้ เพราะปัจจุบันสังคมเริ่มขาดแคลนและกำลังวิกฤติอย่างหนักในคุณธรรมและจริยธรรรม

keyboard_arrow_up