ติด QR Code หมอ ให้พ่อแม่ตรวจสอบได้!!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ติด QR Code ใบอนุญาตโรงพยาบาล คลินิก สำหรับหมอ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบว่าจริงหรือปลอม และใช้ไลน์ในการส่งข้อมูลความรู้สุขภาพ และพร้อมเปิดระบบในเดือนตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้

keyboard_arrow_up