แม่ท้องน้ำหนักเยอะ เสี่ยง ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ลูกตายไม่รู้ตัว!

คุณแม่ท่านนี้ต้องเสียลูก ก่อนกำหนดคลอดเพียง 15 วัน เพราะปล่อยให้น้ำหนักเกินจนทำให้เกิด ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด แบบไม่รู้ตัว!!

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ ภัยเงียบของแม่ท้อง

ความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ เป็นโรคที่ทำให้มารดาเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 ของทุกประเทศทั่วโลก เรามาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวกันดีกว่าค่ะ

keyboard_arrow_up