รับฟังลูก อย่างไรให้เขาอยากเล่า และพูดอย่างไรให้ลูกฟัง

รับฟังลูก การฟังที่ไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่หมายถึงการรับฟังความคิดเขาอย่างตั้งใจ สนใจ แล้วจะทำอย่างไรให้ลูกรับรู้ อยากเล่า มาดูเทคนิคการฟังและพูดกับลูกให้ได้ผล

safe zone คือ พื้นที่ปลอดภัยที่พ่อแม่เป็นให้ลูกได้!!

safe zone คือ พื้นที่ปลอดภัย บุคคลที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องอย่างสบายใจ ในวัยเด็กพ่อแม่มักเป็น safe zone ของลูก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้!!

เข้าถึงใจลูกด้วยการ รับฟังลูก อย่างใส่ใจ ทักษะที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องไม่มองข้าม

เมื่อเรามีสถานะเป็นพ่อแม่ แน่นอนว่าสิ่งที่ลูกต้องการจากเรา คือ การเป็นผู้ รับฟังลูก เป็นที่พึ่งพิงและคอยแก้ปัญหาในสถานการณ์ยากลำบากที่ลูกต้องเผชิญ แต่ในบางครั้ง ลูกอาจไม่ได้ต้องการคำแนะนำ หรือวิธีแก้ไขปัญหาเสมอไป ลูกอาจต้องการเพียงคนที่เข้าใจและรับฟังในสิ่งที่เขากำลังรู้สึกก็ได้

keyboard_arrow_up