เมื่อ กตัญญูหมายถึง สิ่งกดดันลูก”ไม่ได้ขอมาเกิด”จึงอุบัติขึ้น

กตัญญูหมายถึง คุณธรรมที่ทำด้วยใจหรือหนี้บุญคุณที่ลูกต้องมีต่อพ่อแม่ที่ชอบทวงบุญคุณ เมื่อกตัญญูกตเวทีมาพร้อมความกดดัน วาทะกรรม ไม่ได้ขอมาเกิด จึงอุบัติขึ้น

keyboard_arrow_up