โฮมสคูล

มาทำความรู้จัก โฮมสคูล ทางเลือกสอนลูกของพ่อแม่ยุคใหม่กันเถอะ

โฮมสคูล
โฮมสคูล

“โฮมสคูล” หรือเรียกอีกชื่อกันว่า “บ้านเรียน” เป็นระบบการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่หลายในคนยุคนี้ได้ให้ความสนใจ มาทำความรู้จักแนวการสอนแบบ โฮมสคูล และขั้นตอนการทำโฮมสคูล ที่พ่อแม่อยากรู้กันค่ะ

ทำความรู้จัก โฮมสคูล ทางเลือกของพ่อแม่ยุคใหม่

ในปัจจุบันการสอนลูกในแบบ “โฮมสคูล” ได้รับความนิยมมากขึ้น พ่อแม่ยุคใหม่ได้มองเห็นการจัดการรูปแบบการเรียนให้กับลูกด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่าอีกชื่อว่า “บ้านเรียน” คือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ที่ว่า “ลูกต้องการอะไรและเหมาะสมกับความคิดหรือไม่” โดยไม่พึ่งพาระบบการเรียนการสอนกระแสหลัก

การเรียนการสอนแบบ Home School คือการจัดการศึกษาทางเลือก ที่พ่อแม่ได้วางแผนเนื้อหาขึ้นเพื่อที่จะสอนลูก ๆ ตามแนวคิดของตัวเอง ซึ่งได้มีการรับรองให้เปิดสอนในไทยได้อย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และยังให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย รวมถึงมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้ การศึกษาในระบบโฮมสคูลนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้พ่อแม่จะต้องมีเวลาและมีส่วนร่วมในการเรียนกับเด็กเป็นสำคัญ

homeschool

การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลนั้น สามารถจัดรูปแบบการศึกษาได้เองอย่างเสรี  โดยเน้นตามความสนใจของเด็กเป็นสำคัญ เลือกรายวิชาหรือความถนัดที่ลูกชอบ โดยทำให้บ้านกลายเป็นบ้านเรียน มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเสมือนครู ที่คอยส่งเสริมสนับสนุน และสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และร่วมเรียนรู้ไปกับลูก หรือกำกับดูแลกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กลายเป็น “บ้านเรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ” ของลูก ทั้งยังสามารถพาลูกออกไปทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์นอกบ้าน เป็นการเรียนที่เด็กจะได้เรียนรู้จริง เห็นถึงวิถีชีวิต ประสบการณ์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่ในบ้านเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้อาจไปเรียนกับบุคคลหรือครูที่มีความชำนาญ มีความรู้ เรียนรู้วิถีชีวิต การใช้ชีวิต จนไปถึงความสนใจเฉพาะและลงลึกไปในเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกสนใจ เช่น ถ้าเด็กชอบงานด้านศิลปะ วาดรูป ก็สนับสนุนให้ลูกได้วาดภาพ ได้ใช้จินตนาการของตัวเอง และขยายความรู้เพิ่มเติมไปตามแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ เช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ได้พบปะกับศิลปินที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือถ้าลูกเริ่มมีความสนใจอะไร พ่อแม่ก็เปิดโอกาสให้ได้ทดลองทำ คอยหาข้อมูลให้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่ความรู้เรื่องใหม่ ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ

Home School เริ่มยังไง สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมตัวและมีความพร้อมดังต่อไปนี้

1.คุณพ่อคุณแม่มีเป้าหมายชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนให้ลูกแบบ Home School และเตรียมความพร้อมโดยหาข้อมูลความรู้ให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ และความสนใจพิเศษของลูก

2.สำรวจความพร้อมของตัวคุณพ่อคุณแม่เองว่า พร้อมที่จะให้เวลาคุณภาพและมีส่วนร่วมไปในการเรียนรู้กับลูกอย่างเต็มที่ มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ครูของลูก ในการอบรมบ่มนิสัยลูก สอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น งานบ้าน ฝึกให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเองตามวัย รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อส่วนร่วมในบ้าน รวมถึงความพร้อมที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ทั้งสถานที่และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความชำนาญ มีความรู้ มาสนับสนุนการเรียนของลูกตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตัวเองทุกแง่มุมทั้งวิชาการ ทักษะชีวิต มีความมั่นคงทางความคิด ทางอารมณ์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมปรับตัวเข้าสังคมได้ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของลูกต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

home school in thailand

3.เมื่อคิดจะทำโฮมสคูล คุณพ่อคุณแม่ต้องเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยื่นแผนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่อาศัยอยู่อนุมัติ สามารถเลือกจัดได้ว่าเป็นแบบกลุ่มประสบการณ์ชีวิต หรือแบบผสมผสานบูรณาการและวิชาการ โดยครอบครัวยื่นแผนกับสำนักงานเขตตามวิถีชีวิตครอบครัว และการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมขอยื่นจดทะเบียนการศึกษาบ้านเรียน เมื่อเขตอนุมัติ ใน 1 ปีจะต้องสรุปการเรียนรู้ตามแผนที่เสนอไป

อ่านต่อ วิธีการจัดทำโฮมสคูลให้ลูกและการยื่นจดทะเบียนบ้านเรียน คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
โฮมสคูล
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up