เรียนร้องเพลงที่ไหนดี

เรียนร้องเพลงที่ไหนดี 7 สถาบันสอนร้องเพลง เปิดประตูปูทางให้ลูกสู่ Star Singer

event
เรียนร้องเพลงที่ไหนดี
เรียนร้องเพลงที่ไหนดี

หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมของเด็ก ๆ แทบทุกคนนั้นก็คือ การร้องเพลง เมื่อเห็นเจ้าตัวเล็กส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วทุกวัน แววศิลปินเริ่มออก ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองเห็นแววและอยากสนับสนุนให้ลูกได้เทคนิคดี ๆ หรือการให้ลูกได้ไปเรียนร้องเพลงเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เติมประสบการณ์ อยากให้ลูก เรียนร้องเพลงที่ไหนดี ทีมแม่ ABK มีโรงเรียนสอนร้องเพลงมาแนะนำ สนับสนุนให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบกันค่ะ

เรียนร้องเพลงที่ไหนดี 7 สถาบันสอนร้องเพลง ยอดนิยม ต้องที่นี่!

1.e-muzic ztudio

"เรียนร้องเพลงที่ไหนดี
เครดิตภาพ: www.facebook.com/iloveemuzic

e-muzic ztudio สถาบันสอนร้องเพลงและดนตรี ดำเนินการสอนโดย ครูเอ็ดดี้ (ยงยุทธ มานะกรโกวิท) และทีมงาน ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินดังมากมายด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี หลักสูตรที่นี่เน้นสอนร้องเพลงตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง การหายใจ การออกเสียง การทำความเข้าใจทฤษฎีดนตรีพื้นฐานที่จำเป็นต่อการร้องเพลง ทำนอง และจังหวะ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการใช้เสียงเพื่อการร้องเพลงอย่างถูกวิธี ด้วยวิธีการสอนร้องเพลงแนวใหม่ ผสมผสานสื่อการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ที่มาเรียนได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการร้องเพลง เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงทำให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก ของบทเพลงไปยังผู้ฟังได้ ซึ่งนั้นหมายถึงการร้องเพลงในครั้งนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกเสียงเพื่อวัดผล และนำกลับมาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการร้องเพลง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถค้นหาความเป็นตัวเอง และพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้ด้วยตัวเองในอนาคต เรียกว่าที่นี้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มาเรียนให้มีคุณภาพและได้รับประโยชน์สูงสุดมาก ๆ เลยค่ะ

e-muzic ztudio
Location: 226, 228 เสนานิคม 1 พหลโยธิน 32 ลาดพร้าว กทม. 10230
Phone: 089-9524922
Website: www.e-muzic.com

2.Grammy Vocal Studio

Grammy Vocal Studio
เครดิตภาพ www.facebook.com/GrammyVocalStudio

Grammy Vocal Studio เป็นสถาบันพัฒนาศิลปิน สอนร้องเพลงและดนตรี ในเครือ GMM Grammy โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นนำของประเทศที่มีทั้งประสบการณ์การสอนและการแสดงและผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพและระดับการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด หลักสูตรของที่นี่เป็นหลักสูตรการสอนร้องเพลงหลักของ GMM Grammy เน้นในเรื่องการสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเรื่องเทคนิคการใช้เสียง วิธีร้องเพลงให้เพราะ ถูกคีย์ ร้องเสียงขึ้นสูง ลงต่ำได้ ฝึกการหายใจอย่างถูกวิธี การแก้ปัญหาทางการร้องและการประยุกต์เทคนิคลงในเพลงได้อย่างถูกวิธี ด้วยการวางแผนการสอนที่เฉพาะเจาะจงและตรงต่อจุดประสงค์ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

หลักสูตรวิชาขับร้องมี 8 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง โดยได้เน้นหลักสูตรที่ให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคนิคการร้องเพลงและทักษะทางดนตรีของนักร้องไปควบคู่กัน และมีการประเมินผลเมื่อเรียนจบชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละเกรด นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้จัดให้มีการสอบของสถาบันอื่น ๆ เช่น Trinity College of Music และ Associated of The Royal Schools of Music อีกด้วย นักเรียนของที่นี้ประสบความสำเร็จเป็นศิลปินมากมาย หลายคนได้รับรางวัลมากมายจากเวทีประกวดต่าง ๆ ที่นี้จึงถือว่าเป็นอีกประตูหนึ่งที่จะผลักดันปั้นดาวให้ลูกเข้าสู่วงการเพลงตามความฝันได้ดีทีเดียวเลยค่ะ

Grammy Vocal Studio
Location: ชั้น 4 อาคาร GMM Grammy ถนนอโศก คลองเตยเหนือ
Phone: 02 669-9988, 02 669-8827, 02 669-9784
Website: www.grammyvocalstudio.com
www.facebook.com/GrammyVocalStudio

3.ครูเอก Vocal Studio

ครูเอก Vocal Studio
เครดิตภาพจาก www.facebook.com/KruAkeStudio

ครูเอก Vocal Studio สตูดิโอสอนร้องเพลงและการใช้เสียง โดย ครูเอก ณัฐวัตร ศรีสวัสดิ์ ครูสอนร้องเพลงและการใช้เสียง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปิน นักแสดงและผู้ใช้เสียงหลากหลายสาขาอาชีพ โดยนำประสบการณ์ในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ฯลฯ มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และเทคนิคการการสอนที่มีประสิทธิภาพ ที่นี้เปิดสอนคอร์สการเรียนร้องเพลงและแก้ไขปัญหาการร้องเพลงหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกเพศ-ทุกวัย สำหรับผู้เรียนอายุ 7 ปีขึ้นไป โดยครูเอก เป็นผู้ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียวในทุก ๆ ชั่วโมง มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจ  การนำไปใช้เพื่อผลลัพธ์ของการเรียนที่ได้ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับหลักสูตรเรียนเดี่ยวสำหรับเด็กและวัยรุ่น (Singing for Kid & Teen) เป็นหลักสูตรการร้องเพลงและเทคนิคการใช้เสียง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการร้องเพลงและดนตรีด้วยความสุข พัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง ตลอดจนการฝึกฝนและแก้ไขปัญหาช่วงเสียงเปลี่ยน (เสียงแตก) ในช่วงวัยรุ่น เพื่อการร้องเพลงได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเสียงไปในทิศทางที่ดีในอนาคต รู้จักวิธีการใช้เสียงของตนเองได้อย่างถูกวิธี ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้านกายภาพ เสียง อารมณ์-ความรู้สึก ผ่านแบบฝึกหัด การฝึกเปล่งเสียง การพูด การควบคุมร่างกาย ตลอดจนค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ของตนเองและนำมาใช้ได้อย่างมีเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเองที่สุด เป็นอีกสถาบันที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักเสียงของตัวเองได้ดีทีเดียวเชียวค่า

ครูเอก Vocal Studio
Location: สาขา 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ เปิด-ปิด : อังคาร – พฤหัส : 10.00-20.00 น./ เสาร์ – อาทิตย์ : 09.00-20.00 น.
สาขา 2 ท่ายาง จ.เพชรบุรี เปิด-ปิด : จันทร์ : 10.00-20.00 น. (ปลายปี 2562)
Phone: 092-663-5514
website: www.kruake.com
www.facebook.com/KruAkeStudio

4.ร้องเพลงดอทคอม

ร้องเพลงดอทคอม ให้ความสำคัญในการสอนร้องเพลงโดยดูที่ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก ในหนึ่งบทเรียนจะมีการประเมินปัญหาและสามารถวางแผนการเรียนและการแก้ไขปัญหาการร้องเพลงได้ทันที เด็ก ๆ ที่มาเรียนจะค่อย ๆ สามารถควบคุมการออกเสียง ใช้เสียง และพัฒนาเสียงให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้โดยเฉพาะสำหรับแต่ละคนทั้งเรื่องสไตล์การร้อง และเรื่องของลูกคอ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

คอร์สเรียนที่นี่มีหลากหลายมาก อาทิเช่น คอร์สเทคนิคการร้องเพลงขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัยที่มีประสบการณ์น้อย หรือไม่ได้มีการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสรีระของร่างกาย พื้นฐานของการออกเสียง การบริหารจัดการลมหายใจ และการสร้างสมดุลให้กับเสียง นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเสียงและการดูแลเสียงได้อย่างถูกวิธี เป็นการสอนสิ่งที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการ “ร้องเพลงเพราะ” ต้องทราบและต้องฝึก หลังจากนี้ก็จะเขิยบมาเป็น คอร์สเทคนิคการร้องเพลงขั้นกลาง โดยจะสอนให้เรียนรู้การจัดการลมหายใจในระดับที่สูงขึ้นเพื่อช่วยให้ร้องเพลงได้นานขึ้น ไม่เหนื่อยหอบ สามารถลากโน้ตได้ยาวขึ้น เรื่องของคุณภาพของเสียงที่ร้องออกมาก็จะได้รับการพูดถึงแบบละเอียด รวมถึงเทคนิคการร้องเพลงที่ยากขึ้น ละเอียดมากขึ้นด้วย คอร์สสำหรับเตรียมพร้อมการออดิชั่น คอร์สนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเพลงที่ถูกต้องสำหรับเสียงของแต่ละคน วิธีการเตรียมตัวสำหรับการออดิชั่น วิธีการนำเสนอตนเองให้หน้าสนใจ วิธีการจัดการกับความประหม่าและความตื่นเต้น นอกจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนเทคนิคการร้องเพลงที่จะช่วยส่งเสริมให้ตัวเองโดดเด่นจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมทักษะการออดิชั่นด้วยการจำลองการออดิชั่นจริง เพื่อเตรียมตัวก่อนไปออดิชั่นจริงได้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายคอร์สที่สามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว กลุ่ม หรือออนไลน์สดก็ได้

rongplengdotcom
เครดิตภาพจาก www.facebook.com/RongPlengDotCom

RongPleng.com
Location: 289/126 The Base condo, สุขุมวิท 77 กรุงเทพมหานคร 10110
Phone: 099 232 4519
Website: www.rongpleng.com
 www.facebook.com/RongPlengDotCom

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ 7 สถาบันสอนร้องเพลงยอดนิยม คลิกหน้า 2

Summary
Review Date
Reviewed Item
เรียนร้องเพลงที่ไหนดี
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up