ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี 5 สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี
ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทและพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้เก่งภาษา ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี บ้านไหนกำลังเล็งสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคอร์สสอนเด็กเล็กมาดูกันค่า

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี 5 สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ฝึกลูกเก่งภาษาตั้งแต่เล็ก

1. British Council

บริติช เคานซิล มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ออกแบบสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี ไป และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีการแบ่งคลาสเรียนเพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง รวมไปถึงการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ ให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปจนถึงในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นอย่างถูกวิธีและมั่นใจตั้งแต่เด็ก เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตน้อง ๆ

บริติช เคานซิล
บริติช เคานซิล

โดยแบ่งคลาสเรียนออกเป็นตามระดับ อาทิเช่น Primary Phonics Plus (5-6 ปี) ภาษาอังกฤษสำหรับเต็กอนุบาล เรียนรู้การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ด้วย Jolly phonics ผ่านเกมส์และ การละเล่นต่าง ๆ ทำให้การพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องท่องจำ Primary Plus (6-12 ปี) คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กวัย 6 ถึง 12 ปี ได้แสดงออกในสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจและปลอดภัย  เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่นกว่าเติม พร้อมพัฒนาทักษะอื่น ๆ ในชั้นเรียน โดยการแสดงออกผ่านกิจกรรมและโครงการกลุ่มที่น่าตื่นเต้น กระตุ้นให้เด็กๆกล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าตนเองเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สร้างความมั่นใจมากขึ้น พร้อมกับพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

บริติช เคานซิล
credit photo : www.britishcouncil.or.th

นอกเหนือจากอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กแล้ว บริติช เคานซิล ยังใช้อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะแบบไม่รู้สึกเบื่อด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การสอนแบบ Jolly Phonics, การร้องเพลง, การเล่นเกมส์ และการทายคำศัพท์ ที่จะทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศระดับสากล เป็นมิตร ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปควบคู่กันอย่างแน่นอนค่า

British Council

เบอร์ติดต่อ : 02 657 5678
เว็บไซต์ : www.britishcouncil.or.th

2. Edu First Language School

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจรมาตรฐานระดับโลกรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมทุกด้านเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงวัยทำงาน สำและหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เปิดสอนตั้งแต่อายุ 5-14 ขวบ หรือเทียบเท่าระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ให้เหมาะกับเด็กนักเรียนในแต่ละวัย พร้อมด้วยความสนุกสนานในการเรียน เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดกลุ่มเรียนภาษาที่เหมาะสม และสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพและประสบการณ์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

ที่นี่มีรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่เน้นการเสริมสร้างพื่้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เช่น

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก (High Flyer Course) อายุ 5 – 10 ปี (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) ปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน คอร์สเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 5-14 ปี (ระดับชั้น อนุบาล, ประถม, มัธยม) เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ถูกต้องตามหลัก Phonics คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแกรมม่าเด็ก (Grammar for kids) อายุตั้งแต่ 5-14 ปี (ระดับชั้น อนุบาล, ประถม, มัธยม) สอนแกรมม่าสำหรับเด็ก เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์
Credit Photo : www.edufirstschool.com

ปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (EduFirst Language School)  มีทั้งหมด 7 สาขาคือ สาขาเดอะมอล์งามวงศ์วาน ,สาขาเซ็นทรัลบางนา,สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า, สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และสาขาสยามสแควร์ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้าน เพื่อลองเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะ

Edu First Language School

เบอร์ติดต่อ : 02-550-1161 , 02-835-3570
เว็บไซต์: www.edufirstschool.com

3. Modulo Language School

โมดูโล่ เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำแนวใหม่มีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพ นำเสนอการสอนในรูปแบบที่แตกต่างด้วยการผสมผสานการเรียนภาษาเข้ากับวัฒนธรรม เน้นทุกคนให้ใช้ภาษาเป็นและใช้ได้อย่างถูกต้อง มีการปรับรูปแบบให้เฉพาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด

สำหรับหลักสูตรสำหรับเด็กได้ออกแบบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี ที่ครอบคลุมทักษะทุกด้านและช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ในทุกระดับพร้อมกับความสนุกและใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยวิธีการสอนแบบโมโล่ คือการดึงเอาความธรรมชาติของเด็ก ๆ ออกมา ผ่านการเรียนรู้จากบทเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็ก ๆ จดจำได้ง่ายขึ้น

โมดูโล่
Credit Photo : modulolearning.com

หลักสูตรสำหรับเด็ก อาทิเช่น Modulo Kids คอร์สเรียนพื้นฐานที่เน้นความคุ้นเคยกับภาษาและการฝึกฝน เหมาะสมกับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่กำลังศึกษาในโรงเรียนไทยทั่วไป Modulo International เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังศึกษาในหลักสูตร English Program ,หลักสูตร 2 ภาษา, และโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรนี้มีวิธีการสอนที่ทันสมัยและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่ผู้เรียน หรือคอร์สเรียนออกแบบเอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบต่างๆ การบ้านหรืองานจากโรงเรียน รวมไปถึงเนื้อหาอื่นๆที่นักเรียนสนใจ เป็นต้น จุดเด่นของมี่นี่นอกจากจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ รูปแบบการสอนเฉพาะตัว ยังสามารถปรับตารางเรียนได้ และมีบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองอีกด้วย

Modulo Language School

สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 : 02-160-3443
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์: 02-252-7282
สาขาสยามพารากอน : 09-5858-4004
สาขาไอคอนสยาม : 080-393-5999
เว็บไซต์: modulolearning.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ 5 สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก คลิกหน้า 2

Summary
Review Date
Reviewed Item
ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up