โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ ภัยเงียบของแม่ท้อง

Alternative Textaccount_circle
event
โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์
โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ โรคความดันโลหิตสูงวินิจฉัยโดยการตรวจพบความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท สองครั้งห่างกันเกิน 6 ชั่วโมง โรคนี้เป็นโรคที่ผู้คนคุ้นเคย เพราะมีผู้ป่วยโรคนี้กว่าสิบล้านคน ร้อยละ 90 เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน มีเพียงร้อยละ 10 ที่ เป็นโรคความดันโลหิตสูงจากโรคที่เป็นอยู่แล้ว เช่นโรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคภูมิแพ้ของร่างกายเอสแอลอี เป็นต้น

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
โรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ภัยเงี่ยบที่แม่ท้องไม่รู้ตัว

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ ภัยเงียบของแม่ท้อง

เมื่อตั้งครรภ์… โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้มารดาเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 ของทุกประเทศทั่วโลก

ความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์นั้นแบ่งเป็น 4 ชนิด ใหญ่ๆ ค่ะ ได้แก่

  1. ครรภ์เป็นพิษ
  2. ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง
  3. ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง มีครรภ์เป็นพิษเข้าแทรก
  4. ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์

สำหรับบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงเรื้อรัง คือการเป็นโรคนี้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ค่ะ

ในประเทศไทยพบคุณแม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ ร้อยละ 1-3 หากประมาณตามสถิติจำนวนคลอดประมาณ 700,000 รายต่อปี แต่ละปีย่อมมีคุณแม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ จำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นรายเชียวค่ะ

เป็นโรคความดันโลหิตสูงท้องได้หรือ?

เป็นคำถามที่พบบ่อยในผู้หญิงที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หลายคนคิดว่าตนเองมีโรคคงไม่ตั้งครรภ์ แต่ความเป็นจริงก็คือ ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร เช่น โรคอ้วน โรคไธรอยด์ โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ โรคปอด โรคมะเร็ง กระทั่งโรคเอชไอวีหรือเอดส์ หากไม่คุมกำเนิดก็สามารถตั้งครรภ์ได้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ติดตาม ตั้งครรภ์ ความดันสูง มีความเสี่ยงอะไรบ้าง ต่อหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up