ประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ทั้งหมดที่แม่ท้องควรรู้!

event
ประกันสังคม
ประกันสังคม

สำหรับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มี สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ควรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ให้เรียบร้อยและครบถ้วน ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้รับเงินส่วนไหนอย่างไรบ้างในแต่ละกรณีเมื่อคุณแม่ได้ตั้งครรภ์แล้ว

สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ที่แม่ท้องควรรู้

ในเรื่องของ สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ทางประกันสังคมได้ตั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้อต้นไว้ ดังนี้

  1. เมื่อผู้ประกันตน (คุณพ่อหรือคุณแม่) จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้
  2. คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  3. สำหรับผู้ประกันตนฝ่ายตัวคุณแม่เองมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน (ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นการรับผิดชอบของบริษัทที่ตนทำงานอยู่)
  4. สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ คลอดบุตรแล้วบุตรเสียชีวิต หรือแท้งบุตร หรือการขอเบิกเกี่ยวกับกรณีคลอดบุตรต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่แม่ท้องหลายคนสงสัยว่าประกันสังคมจ่ายให้ด้วยหรือไม่ หรือจะคุ้มครองเราอย่างไร  รวมถึงเงินสงเคราะห์บุตรต่างๆที่คุณแม่ควรได้รับจะเป็นอย่างไร  Amarin Baby & Kids มีคำตอบมาให้ค่ะ

1.ในกรณีที่ผู้เป็นแม่คลอดบุตรออกมาแล้ว แต่บุตรเสียชีวิตในเวลาต่อมาทันที หรือหากคุณแม่ผู้ประกันตนตั้งครรภ์แล้วมีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ แต่ต่อมาแท้งบุตร สามารถเบิกค่าคลอดได้หรือไม่ และถ้าเป็นกรณีที่แม่ของเด็กไม่ได้ทำประกันสังคม (และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) แล้วพ่อมีสิทธิประกันสังคม จะสามารถใช้สิทธิ ได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ : การเบิกสิทธิการคลอด ผู้ประกันตน (ไม่ว่าพ่อหรือแม่) จะต้องอยู่ในสถานะความเป็นผู้ประกันตนขณะที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ และมีการนำส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขในการเบิกสิทธิ ซึ่งหากบุตรเกิดมาแล้วเสียชีวิต ก็สามารถใช้สิทธิการเบิกได้ (การจดทะเบียนสมรสนั้น ไม่จำเป็นสำหรับฝ่ายหญิง แต่ถ้าเบิกส่วนของฝ่ายชายจะต้องจดทะเบียนหรือรับรองบุตร)

สรุปคือ ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้  เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์หรือ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดหรือไม่ถือเป็นกรณีคลอดบุตร หากแต่ผู้ประกันตนจะยื่นเรื่องเบิกต้องมีใบมรณะบัตรของบุตรที่เสียชีวิตแนบมาด้วย ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่ใดก็ได้ที่สะดวก

อ่านต่อ >> “สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ที่แม่ท้องควรรู้” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up