คลอดไม่ตรง กำหนดคลอด ลูกจะปลอดภัยไหม?

กำหนดคลอด
กำหนดคลอด

คำนวณกำหนดคลอด

กำหนดคลอด ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับลูกน้อย

ระยะเวลาการคลอดที่ปลอดภัยนั้นจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 38-42 ของการตั้งครรภ์ หากคุณแม่คลอดก่อนหรือหลังระยะเวลานี้ อาจจะเกิดอันตรายต่อลูกน้อยของคุณแม่ได้ค่ะ เรามาดูกันค่ะ ว่าการคลอดก่อนกำหนดและการตั้งครรภ์เกินกำหนดมีโทษอะไรบ้าง

คลอดก่อนกำหนด

คลอดก่อนกำหนด คือ การที่คุณแม่คลอดลูกน้อยก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ แบ่งออกได้เป็น:

  • คลอดก่อนกำหนดขั้นรุนแรงมาก (คลอดหลังสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์)
  • คลอดก่อนกำหนดขั้นรุนแรง (คลอดช่วงสัปดาห์ที่ 28-32 ของการตั้งครรภ์)
  • คลอดก่อนกำหนดปานกลางหรือใกล้ครบกำหนดคลอด(คลอดช่วงสัปดาห์ที่ 32-37 ของการตั้งครรภ์)

ความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าเด็กที่คลอดตามกำหนด เช่น

  • ขณะที่คลอดออกมา สมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่
  • มีปัญหาเรื่องการหายใจ
  • มีภาวะตัวเหลือง
  • อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น หากต้องอยู่ในห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)
  • กินนมได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการดูดกลืน

อ่านต่อ ความเสี่ยงหากตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอด คลิกหน้า 4

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up