คลอดไม่ตรง กำหนดคลอด ลูกจะปลอดภัยไหม?

กำหนดคลอด
กำหนดคลอด
อัลตร้าซาวนด์
เครดิตภาพ : LTC_Photography
  • วิธีที่ 3 การอัลตราซาวนด์

หากคุณแม่ไปพบคุณหมอตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์สัปดาห์แรกๆ และคุณหมอทำการอัลตราซาวนด์ให้ คุณแม่ก็จะทราบได้ค่ะว่าตัวเองตั้งครรภ์ได้กี่สัปดาห์แล้ว และวันกำหนดคลอดคือเมื่อไร หากคุณแม่อยากทราบวันกำหนดคลอดด้วยวิธีนี้ คุณแม่ต้องได้รับการอัลตราซาวน์ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ระยะแรก เพราะหากพ้นจากช่วงนี้ไปแล้ว การดูอายุทารกในครรภ์จะทำได้ยาก และอาจจะทำให้กำหนดวันกำหนดคลอดคลาดเคลื่อนได้ค่ะ

บทความแนะนำ ค่าอัลตร้าซาวด์สี่มิติ 26 โรงพยาบาลในกรุงเทพ

เจ้าตัวน้อยจะเกิดตรงตามกำหนดคลอดเลยหรือเปล่า

จากงานวิจัยพบว่า มีคุณแม่เพียง 4% เท่านั้นค่ะ ที่คลอดตรงกับวันกำหนดคลอด สาเหตุที่คุณแม่ส่วนใหญ่คลอดไม่ตรงวันที่กำหนดไว้นั้น เนื่องจากทารกที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถออกมาสู่โลกภายนอกได้ตั้งแต่สัปดาห์ตั้งครรภ์ที่ 38- 42 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่กว้างมาก นอกจากนี้คุณแม่บางท่านอาจจะมีประจำเดือนที่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้วันกำหนดคลอดอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ค่ะ

วันกำหนดคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม

หากการคุณแม่ไม่เคยรับการอัลตราซาวนด์ลูกน้อยในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์และเพิ่งมาอัลตราซาวนด์ภายหลัง กำหนดคลอดของคุณแม่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ค่ะ

กำหนดคลอดเปลี่ยน ส่งผลต่อการฝากครรภ์หรือเปล่า

โดยส่วนใหญ่แล้ว การเปลี่ยนแปลงกำหนดคลอดมักไม่ส่งผลกระทบต่อการฝากครรภ์มากเท่าไรค่ะ การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดคลอดส่วนใหญ่นั้นมักถูกเลื่อนให้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากคุณหมอเปลี่ยนวันกำหนดคลอดแล้ว คุณแม่มักจะมีเวลาเตรียมตัววางแผนสำหรับการคลอดน้อยลงค่ะ

อ่านต่อ กำหนดคลอดที่ปลอดภัย และความเสี่ยงหากคลอดก่อนกำหนด คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

keyboard_arrow_up