รกลอกตัวก่อนกำหนด ภาวะอันตราย ตายได้ทั้งแม่และลูก

รกลอกตัวก่อนกำหนด

ใครบ้างมีความเสี่ยง รกลอกตัวก่อนกำหนด

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่วิเคราะห์ได้ว่า แม่ที่เข้าข่ายต่อไปนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดรกลอกตัวก่อนกำหนด

 1. แม่ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี
 2. มีลูกมากกว่า 1 คน
 3. สูบบุหรี่
 4. ตั้งครรภ์ และมีน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์
 5. ตั้งครรภ์แฝดสองขึ้นไป
 6. ตั้งครรภ์แฝดน้ำ
 7. เกิดการกระทบกระเทือนที่มดลูก หรือ ท้อง
 8. มีโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง โดยจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดมากกว่า คุณแม่ที่ไม่มีโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังถึง 3 เท่า
 9. คุณแม่มีภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น เกล็ดเลือดต่ำ โรคเลือดไหลออกง่าย หรือ เฮโมฟีเลีย โรคขาดโปรตีนซี
 10. เคยมีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด อันนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด หากเคยมีประวัติมาก่อน จะเกิดรกลอกตัวในท้องปัจจุบันสูงกว่าคนไม่เคยเป็นถึง 6-20 เท่า
 11. ทารกพิการ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดนี้สัมพันธ์กับทารกพิการ โดยพบทารกพิการร่วมกับภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดประมาณร้อยละ 4.4 ซึ่งสูงกว่าที่พบในคนทั่วไป 2 เท่า ส่วนพิการรุนแรงจะพบมากกว่าคนทั่วไป 3-5 เท่า

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ติดตาม การรักษาภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด คลิกต่อหน้า 3

keyboard_arrow_up