คลื่นโทรศัพท์

รังสีจากมือถือ ลดคุณภาพอสุจิของคุณพ่อ

event
คลื่นโทรศัพท์
คลื่นโทรศัพท์

เตือนคุณพ่อที่วางแผนจะมีลูก ให้ลดการใช้โทรศัพท์มือถือลง เพราะจากการวิจัยของแคนาดา พบว่า คลื่นโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อาจมีผลทำให้อสุจิมีคุณภาพลดลง และนำไปสู่การเป็นหมันได้ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์พบว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลต่อฮอร์โมน

คลื่นโทรศัพท์คลื่นโทรศัพท์ มีผลต่อฮอร์โมน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMW) ที่แพร่กระจายออกมาจากโทรศัพท์มือถือ มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับฮอร์โมนเพศชาย โดย ดร.เรนี ชามูล หัวหน้าการวิจัยจากอังกฤษ กล่าวว่า ทีมวิจัยไม่คิดว่าจะได้ผลลัพธ์เช่นนี้ ซึ่งพบว่า ผู้ชายที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จะมีระดับการหมุนเวียนของฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนสูง แต่กลับมีลูทีไนซิง ฮอร์โมน (LH) ต่ำ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญพันธุ์ที่ต่อมใต้สมองผลิตออกมา

banner300x250นักวิจัยคิดว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกมาจากโทรศัพท์มือถือ อาจมีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย และการเจริญพันธุ์ โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจเพิ่มจำนวนเซลล์ ในส่วนที่ผลิตเทสโทสเตอโรน แต่ลดระดับ LH ซึ่งสกัดกั้นการแปลงเทสโทสเตอโรนปกติ ให้เป็นฮอร์โมนที่มีศักยภาพมากขึ้น ในการผลิตอสุจิและความสามารถในการเจริญพันธุ์

ดร.เรนี ชามูล หัวหน้าการวิจัย ให้คำแนะนำว่า ควรใช้การพิมพ์ข้อความ หรือหูฟัง หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรี แทนการโทรศัพท์ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรง หากต้องโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ เพราะจะช่วยลดการได้รับรังสีที่แพร่กระจายออกมาจากโทรศัพท์ได้

คลื่นโทรศัพท์อ่านต่อ “รังสีจากมือถือ ลดคุณภาพอสุจิของคุณพ่อ” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up