ตั้งครรภ์คุณภาพได้ แม้วัย 35 อัพ

Alternative Textaccount_circle
event

ตั้งครรภ์ อายุ 35 ปี

  • ตั้งครรภ์ อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีความเสี่ยง และโรคแทรกซ้อนมากขึ้น

สาเหตุที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยมากกว่าคนอื่นตามข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว เพราะคุณแม่กลุ่มนี้จะมีภาวะความเสี่ยงและโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากกว่าคุณแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี โดยเฉพาะภาวะและโรคแทรกซ้อน ดังนี้

  1. เสี่ยงแท้งง่าย ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ทุกช่วงอายุที่ตั้งครรภ์ในช่วงสามเดือนแรกก็มักจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งอยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อคุณแม่อายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีก โดยคุณแม่ตั้งครรภ์วัย 35 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งเพิ่มขึ้น 20% ส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 40 ปีจะเสี่ยงแท้งอยู่ที่ถึง35%
  2. ภาวะรกเกาะต่ำ คือภาวะที่รกเกิดการฝังตัวหรือไปเกาะอยู่ใกล้กับบริเวณปากมดลูก หรือขวางปากมดลูก ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์โดยไม่มีอาการเจ็บครรภ์ หรือมีการเสียเลือดมากขณะคลอดได้ซึ่งปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีวิธีช่วยดูแลและแก้ไขได้ค่ะ เพียงแต่คุณแม่ต้องหมั่นสังเกตตัวและปรึกษาแพทย์หากรู้สึกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น
  3. ลูกอาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เนื่องจากกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน 35 ปี จะมีความเสี่ยงสูงที่ลูกจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดรมอยู่ที่ 1ใน 400ขณะที่ผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี จะอยู่ที่1 ใน 100ซึ่งความเสี่ยงนี้มักจะเพิ่มสูงขึ้นไปตามอายุของคุณแม่นั่นเอง
  4. เสี่ยงโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นี้ จะส่งผลอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยในท้องได้ เช่น ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด จนมีภาวะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้
  5. ภาวะครรภ์เป็นพิษ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ของคุณแม่ รวมถึงลูกน้อยในครรภ์ด้วย ซึ่งภาวะครรภ์เป็นพิษนี้มักเกิดขึ้นในกรณีที่คุณแม่ตรวจพบโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จนเป็นอันตรายถึงครรภ์เป็นพิษรุนแรงได้นั่นเอง
  6. ลูกน้อยเสียชีวิตขณะอยู่ในครรภ์ สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากตั้งครรภ์20 สัปดาห์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอายุเกิน 40 ปีจะเพิ่มความเสี่ยงสูงมากขึ้นถึง2 – 3 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มคุณแม่ที่มีอายุ 20 ปี
  7. เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด แม่ท้องอายุเกิน 35 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ทำให้ลูกน้อยที่คลอดก่อนกำหนดมีปัญหาที่ต้องดูแลหลังคลอดมากกว่าปกติ เช่น เข้าตู้อบ ยังหายใจไม่ได้ หรืออื่นๆ
  8. ลูกอาจมีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย ทั้งจากการคลอดก่อนกำหนด และการคลอดปกติ เนื่องจากระหว่างตั้งครรภ์อาจมีความไม่สมบูรณ์ทั้งจากตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ติดตาม ตั้งครรภ์ คุณภาพ ได้ แม้ วัย 35 อัพ คลิกต่อหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up