Birth control ความเข้าใจผิด และถูกเรื่องการคุมกำเนิด

event

เมื่อคุณพ่อ คุณแม่มีลูกน้อยให้ชื่นชมเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาของการคุมกำเนิด (Birth control) เพื่อที่จะไม่ต้องมีการให้กำเนิดลูกน้อยเพิ่มขึ้นมากจนเกินความต้องการ หน้าที่ของการคุมกำเนิด ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว แต่ผู้ชายก็ต้องคุมกำเนิดด้วยเช่นกัน

คุณพ่อ คุณแม่หลายๆ คนยังขาดความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการคุมกำเนิดเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะรู้จักกันแต่ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก อ่านเพิ่มเติมคลิก!! ยาคุมกำเนิด กับผลข้างเคียงที่ตามมาในอนาคต

บางคนรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนี้แทบทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และเกิดผลแทรกซ้อนที่ตามมา เช่น ประจำเดือนไม่ตรงกำหนดเวลา แล้วก็เกิดความกลุ้มใจว่าจะท้องอีกหรือไม่ การให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ข้อมูลจากแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวระบุ 6 วิธีคุมกำเนิดทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ดังนี้

Birth controlBirth control

ความเข้าใจผิดเรื่องการคุมกำเนิด

Birth control, การคุมกำเนิด, ยาคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย
ข้อสงสัยเกั่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง

อาจารย์จริยาวัตร คมพยัคฆ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมความเข้าใจผิดไว้ว่า

1.คุณแม่หลังคลอดยังไม่มีประจำเดือน จะไม่คุมกำเนิด เพราะคิดว่าไม่ตั้งครรภ์

2.ถ้าลูกน้อยยังดูดนมอยู่ จะไม่ตั้งครรภ์ โดยไม่ต้องคุมกำเนิด

3.ถ้าคุณแม่ของคุณแม่หลังคลอดเคยมีลูกห่างจะคิดว่าตัวเองน่าจะมีลูกห่างด้วย จึงไม่คุมกำเนิด

4.หลังแท้ง ถ้าประจำเดือนยังไม่มา จะไม่ตั้งครรภ์

5.การหลั่งภายนอกช่องคลอด ทำให้ไม่ตั้งครรภ์

6.การนับวันปลอดภัย คิดว่าป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

7.ผู้หญิงเท่านั้นมีหน้าที่ ที่จะต้องป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น กินยา

8.ผู้ชายทองแดง (อัณฑะมี testis ข้างเดียว) เป็นหมัน ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าผู้หญิงจะตั้งครรภ์

9.ใช้ถุงยางอนามัยซ้ำได้ (ล้างและเก็บไว้แบบถุงมือ)

10.ลืมกินยาแล้วไม่ท้อง ก็เลยลืมบ่อยๆ คิดว่าไม่เป็นไร

อ่านต่อ >> “เรื่องความเข้าใจถูกของการคุมกำเนิด” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up