Birth control ความเข้าใจผิด และถูกเรื่องการคุมกำเนิด

เมื่อคุณพ่อ คุณแม่มีลูกน้อยให้ชื่นชมเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาของการคุมกำเนิด (Birth control) เพื่อที่จะไม่ต้องมีการให้กำเนิดลูกน้อยเพิ่มขึ้นมากจนเกินความต้องการ หน้าที่ของการคุมกำเนิด ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว แต่ผู้ชายก็ต้องคุมกำเนิดด้วยเช่นกัน

keyboard_arrow_up