ตั้งชื่อมงคลฟรี

วิเคราะห์ชื่อเป็นแบบไหน ตั้งชื่อมงคลฟรี ตั้งอย่างไรต้องรู้!!

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อมงคลฟรี
ตั้งชื่อมงคลฟรี

ตั้งชื่อมงคลฟรี ตั้งชื่ออย่างไรให้ลูกน้อยได้ ชื่อมงคล แนะหลักการ และตัวอย่างชื่อมงคลดี ๆ พร้อมความหมาย แถมบอกแหล่ง ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีฟรี!!

วิเคราะห์ชื่อเป็นแบบไหน ตั้งชื่อมงคลฟรี ตั้งอย่างไรต้องรู้!!

ชื่อ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทน เป็นตัวตน เป็นคำที่ทำให้ผู้คนนึกถึงเรา บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเรา เป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแม้ลาจากโลกนี้ไป ชื่อของคนดีจะจารึกไว้ในความทรงจำของผู้คน ดังนั้นการตั้งชื่อจึงทำให้หลาย ๆ คนให้ความสำคัญ บ้างก็ให้พระท่านตั้งให้ ด้วยหลักที่ว่าพระเป็นผู้บริสุทธิ์ มีวิชาความรู้ จะสามารถ ตั้งชื่อมงคล ให้แก่เราได้ บ้างก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือตั้งให้ นอกจากการให้บุคคลที่เราเคารพรัก ตั้งชื่อให้แก่ลูกน้อยแล้ว ปัจจุบันยังมีการศึกษา และให้ความรู้กับ ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อไว้มากมาย เพื่อให้เราสามารถรู้หลักการคร่าว ๆ ในการตั้งชื่อให้แก่ลูก ตั้งชื่อมงคล ได้อย่างถูกต้อง

การตั้งชื่อมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่ และความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมยกย่อง และความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษา และสั่งสอนกันสืบมาตั้งแต่โบราณ หากแต่ไม่มีการกำหนดชื่อเรียกอย่างเป็นมาตรฐาน บ้างเรียก”ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ” บ้างเรียก”วิชานามลักษณ์” บ้างเรียก”นามศาสตร์” แล้วแต่ผู้ศึกษา และได้รับการประสิทธิประสาทวิชามา

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคลฟรี
ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคลฟรี

ทักษาปกรณ์ หลักการตั้งชื่อที่นิยม!!

ทักษาปกรณ์ เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด คำว่าทักษา ในทางโหราศาสตร์มีใช้หลายตำรา ทักษาหมายถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ที่มีลำดับการจัดเรียงเฉพาะ แตกต่างจากการจัดลำดับวันตามปรกติ ซึ่งเรียง วันอาทิตย์ – วันเสาร์ หรือ ราหู โดยแต่ละวันหรือดาวพระเคราะห์แต่ละดวง จะมีอักขระ และชื่อนามประจำตำแหน่ง ดังนี้

 • อาทิตย์ (1) ครุฑนาม อ และ สระต่าง ๆ
 • จันทร์ (2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
 • อังคาร (3) ราชสีนาม จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
 • พุธ (4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
 • เสาร์ (7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
 • พฤหัสบดี (5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
 • ราหู (8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
 • ศุกร์ (6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
 • อักขระอาทิตย์ (1) อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์) ได้

ทักษา แทนด้วยดาวอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง 8 ตามวันเกิด (การนับวันในทางโหราศาสตร์ซึ่งมีเพิ่ม พระราหู หรือพุธกลางคืน)

ภูมิ หรือตำแหน่งจะมี 8 ภูมิ แต่ละภูมิหรือตำแหน่ง จะมีเรื่องราว ชื่อความหมายความเป็นมงคล อยู่ โดยจัดเรียงลำดับ ได้แก่

 1. บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย สัตว์เลี้ยง การเกื้อหนุนจุนเจือไม่ขาด บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ น่าเชื่อถือ มีดีมีเด่นในคนหมู่มาก
 2. อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข
 3. เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง
 4. ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล
 5. มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆทอง ๆ
 6. อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
 7. มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้
 8. กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

  ชื่อมงคล ชื่อนั้นสำคัญไฉน
  ชื่อมงคล ชื่อนั้นสำคัญไฉน

ใจความหลักของหลักทักษาในการตั้งชื่อ คือ หากเกิดวันใด ห้ามใช้หรือมีอักขระกาลกิณี ของทักษาวันเกิดนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบในชื่อโดยเด็ดขาด และภูมิทักษานี้จะใช้ในการวิเคราะห์ตั้งชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมนามสกุล ทั้งนี้ชื่อตามหลักทักษา จะเน้นหรือให้ความสำคัญเรื่องใดภูมิใดก็ให้เลือกใช้อักษรภูมินั้น ๆ ในชื่ออย่างน้อย 1 ตัว โดยทั่วไปเพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้าหรือตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้าหรือตามหลังหรือเป็นส่วนประกอบ

“ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า”

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณพ่อคุณแม่คงได้หลักการคร่าว ๆ ในการตั้งชื่อลูก หรือวิเคราะห์ชื่อที่ชอบ ชื่อที่ต้องการตั้งให้ลูกกันบ้างแล้ว แต่หากว่า ยังไม่มั่นใจ หรือต้องการ ชื่อมงคล ไว้เป็นตัวอย่างหรือไว้เลือกเพื่อเป็นชื่อให้กับลูกของเราแล้ว ลองมาเลือกชื่อที่ใช่ แถมเป็นชื่อมงคลแก่ลูกได้เลย แถมยังมีแหล่ง เว็บไซต์ที่มีการ ตั้งชื่อมงคลฟรี ไว้บริการให้แก่พ่อแม่ที่กำลังกังวลเรื่องนี้กันอยู่ รับรองได้ชื่อที่ถูกใจ แถมเป็นมงคลแน่นอน

อ่านต่อ >> ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อมงคลฟรี มีที่นี่ คลิกเลยหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up