ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง

ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง รวมชื่อดี น่ารัก อินเตอร์เพื่อสาวน้อย

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง
ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง

ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง อ่านได้หลายภาษา ความหมายดีๆ 

1.Aileen (ไอริน)

อเมริกัน แปลว่า แสงสว่าง

2.Alia, Aliyah (อลิยา, อารียา)

อาหรับ แปลว่า สูงค่า, คนชั้นสูง

3.Alisha (อลิชา)

เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

อินเดีย แปลว่า ปกป้องโดยพระเจ้า

4.Aliz, Alice (อลิส)

เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง
ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง

5.Alisa, Alyssa, Aliza (อลิสา, อลิสสา)

Aliza ฮิบรู แปลว่า ความรื่นเริง

Alyssa เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

Alyssa กรีก แปลว่า มีเหตุผล

Alisa ยูเครน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า มีคุณค่า

6.Arlan, Alan (อารัญ, อารัณย์)

Arlan อเมริกัน, ไอริช แปลว่า คำสาบาน, คำสัญญา

Alan อเมริกัน แปลว่า หล่อ

7.Arnon (อานนท์)

ตามคัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า ความรื่นเริง, แสงอาทิตย์

ภาษาฮิบรู แปลว่า สายน้ำที่ไหลแรง

8.Ashira (อชิรา, อชิระ)

ฮิบรู แปลว่า ความมั่งคั่ง, กำลังจะร้องเพลง

9.Amara (อมรา)

ละติน, อเมริกัน แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

เยอรมัน แปลว่า ชั่วนิรันดร์

กรีก แปลว่า ไม่เสื่อมคลาย, ไม่เลือนหาย

สแปนิช แปลว่า ยั่งยืน, ไม่สิ้นสุด

10.Asha (อาชา)

สันสกฤต แปลว่า ความหวัง, ขอพร

11.Akira (อคิราห์)

ญี่ปุ่น แปลว่า แสงสว่าง

12.Annmarie (อัญญ์มาลี)

อังกฤษ แปลว่า มีมารยาท, เป็นที่รัก

ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง น่ารัก
ชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง น่ารัก

13.Anona (อโณณา)

ละติน แปลว่า สับปะรด, เทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อังกฤษ แปลว่า ชื่นชอบ, งดงาม

14.Anya (อัญญา, อัณยา)

รัสเซียน แปลว่า ความชื่นชอบ, ความดีงาม

สันสกฤต แปลว่า ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

15.Angela (อจลา)

อังกฤษ แปลว่า นางฟ้า

ไทย แปลว่า มั่นคง, ไม่หวั่นไหว

16.Adelard (อดิรัตน์)

ฝรั่งเศส, เยอรมัน แปลว่า ผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ

17.Alinda (อลินดา, อรินดา)

เยอรมัน แปลว่า เกราะ, โล่ของคนชั้นสูง

สเลวิค แปลว่า กระจ่าง, สวย

อังกฤษ แปลว่า สวย

18.Alemana, Aremana (อารีมานะ)

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายที่มีอำนาจมาก

ฮาวายเอี้ยน แปลว่า นักรบ

19.Arman, Armand (อามันต์, อมันต์)

เยอรมัน แปลว่า ชายที่มีรูปร่างแข็งแกร่ง

เปอร์เซียน แปลว่า ปณิธาน, อุดมคติ

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายในกองทัพทหาร

20.Amarissa (อัมริสา, อมาริสา)

ฮิบรู แปลว่า คำสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

สเปน แปลว่า เด็ก ๆ บนดวงจันทร์

21.Anika (อณิกา, อนิกา, อัณณิกา)

ละติน, ฮิบรู แปลว่า ความดีงาม, ความชอบ

สันสกฤต แปลว่า นิ่มนวล

สแกนดิเนเวียน แปลว่า งดงาม, สง่างาม

22.Ashley (อัจฉรีย์)

อังกฤษ แปลว่า ทุ่งต้นมะกอก, ป่าต้นมะกอก

ชื่อภาษาอังกฤษ เพื่ออนาคตลูกสาว
ชื่อภาษาอังกฤษ เพื่ออนาคตลูกสาว

23.Anakin (อนาคิน) 

ไทย แปลว่า ไม่มีราคี, บริสุทธิ์

อังกฤษ แปลว่า นักรบ, ชื่อตัวละครในสตาร์วอร์ Anakin Skywalker

24.Aran (อรัญ) 

ไทย แปลว่า ป่า

ฮิบรู แปลว่า ภูเขาแห่งความแข็งแกร่ง

25.Anthea (แอนธิยา, อันธิยา) 

ไทย แปลว่าแปลว่า สมบูรณ์, อิสระ

กรีก ลาติน แปลว่า ดอกไม้, เบ่งบาน

26.Arana (อรณา) 

ไทย แปลว่า ผู้ไม่มีโทษ

ไอริช แปลว่า ประเทศไอร์แลนด์

27.Arya (อารยา)

เปอร์เซียน แปลว่า ชาวอารยัน

สันสกฤต, อินเดียน แปลว่า จริงใจ, ประเสริฐ, สูงส่ง

28.Boone (บุญ, บูรณ์)

ฝรั่งเศส แปลว่า ดี

อังกฤษ แปลว่า ให้พร

29.Benedict (บรรณดิษฐ์)

ไทย แปลว่า ท่า, ทาง, บันได, รู้กว้าง

ละติน แปลว่า ได้รับพร

30..Bourne (บอน)

อังกฤษ แปลว่า ลำธารสายเล็ก

31.Beau, Bo (โบ)

Beau ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ดูดี, น่ามอง

Bo เดนิช, อเมริกัน, สวีดิช แปลว่า มีอำนาจ

Bo ฮิบรู แปลว่า รวดเร็ว

32.Benjamin (เบญจมินทร์)

คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า(พระเจ้า)

33.Bonita (โบนิตา)

สแปนิช แปลว่า สวย, น่ารัก

34.Charles (ชาญ, ฌาน)

ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ที่เป็นลูกผู้ชาย

35.Chaya (ชายา, ชยา)

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ชีวิต

36.Chet (เชษฐ์)

อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ที่มั่น, ที่พัก

37.Chris, Cris (กฤต, กฤษณ์, กริช)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเยซู

38.Crystalyn, Kristalyn (กฤตรินทร์, กฤตลิน)

กรีก แปลว่า น้ำแข็ง

อังกฤษ แปลว่า คริสตัล

39.Candice, Candide (กัลย์ดิษฐ์, กัณณ์ดิษฐ์)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า พร่างพราว, แวววับ

ละติน แปลว่า กระจ่าง, ชัดเจน

ฝรั่งเศส แปลว่า ขาวแจ่มจ้า, เจิดจรัส

40.Caitlin, Caitlyn (เกศริน)

ไอริช, อเมริกัน, ฝรั่งเศส, กรีก, ละติน แปลว่า บริสุทธิ์

41.Chana (ชนา)

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า นิ่มนวล, สง่า

ชื่อภาษาอังกฤษ เพื่ออนาคตลูกสาว
ชื่อภาษาอังกฤษ เพื่ออนาคตลูกสาว

42.Chanda (จันดา, ชันดา)

สันสกฤต แปลว่า รุนแรง

ฮินดิ แปลว่า ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง

43.Chandra (จันทรา)

อินเดียน แปลว่า พระจันทร์

ฮินดิ แปลว่า ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง

44.Charissa (ชาลิสา, ชาลิสสา)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ความงาม, ความรัก

45.Cleopatra (เกลียวพัตรา, พัตรา) 

ไทย แปลว่า ผู้ประพฤติตนเฉกเช่นเกลียว, ม้วนสูงขึ้นเรื่อย ๆ, เจริญไม่มีที่สิ้นสุด

อังกฤษ แปลว่า ชื่อพระนางคลีโอพัตรา

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/https://www.wandeehouse.com/https://www.the1.co.th

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เปิด ปีชง 2566 ปีไหนชงรับปีกระต่ายพร้อมวิธีแก้เสริมดวงเฮง

Top Hit 100 ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้หญิง สุดน่ารัก (พร้อมคำอ่าน+คำแปล)

120 ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้ชาย เพราะๆ เท่ๆ

รวม ชื่อจีนผู้ชาย ลูกชายมังกรคำอ่าน+ความหมายสุดเฮง

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up