นิทานไทย นิทานสอนใจ

นิทานไทย นิทานพื้นบ้าน สอนลูกง่ายเข้ากับวิถีไทย!!

event
นิทานไทย นิทานสอนใจ
นิทานไทย นิทานสอนใจ

นิทานไทย นิทานพื้นบ้าน นิทานดี ๆ ได้ข้อคิดสอนใจ เข้าใจง่ายภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน สอนลูกตามค่านิยมแบบไทย ๆ กตัญญูรู้คุณ ตั้งมั่นในศีลในธรรม

นิทานไทย นิทานพื้นบ้าน สอนลูกง่ายเข้ากับวิถีไทย!!

วัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ค่านิยมของคนแต่ละพื้นที่ก็มีความละเอียดอ่อน มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน เช่น คนไทยถือว่าหัวเป็นของสูง ในขณะที่ชาวตะวันตกไม่มีค่านิยมดังกล่าว หรือการพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่คนไทยยึดถือ และส่งต่อสอนลูกสอนหลานกันต่อ ๆ มา เป็นต้น

การเลือกนิทานให้ลูกก็เป็นส่วนสำคัญ เนื้อเรื่องที่ใช้ ข้อคิดที่ได้ หรือแม้แต่วิถีปฎิบัติของตัวละครในนิทานนั้น ก็มีส่วนในการปลูกฝังแนวคิด วิธีปฎิบัติให้แก่เด็กที่ได้รับสื่อนั้น ๆ นิทานไทย นิทานพื้นบ้าน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการเลือกนิทานมา เล่าให้ลูกฟัง เพราะเนื้อหาที่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งค่านิยม วิถีชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจได้ไม่ยากนัก

ค่านิยมเด็กไทย 12 ประการ
ค่านิยมเด็กไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10.  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

รวม นิทานไทย นิทานคุณธรรม สอนค่านิยมแบบไทย ๆ 

แก้วหน้าม้า

นางแก้วเป็นชาวบ้านเมืองมิถิลา เหตุที่นางมีชื่อเช่นนี้เพราะก่อนตั้งครรภ์ผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้ พอให้กำเนิดบุตรสาวเลยตั้งชื่อว่า “แก้ว” แต่เนื่องจากใบหน้าเหมือนม้า ชาวบ้านเรียกว่า นางแก้วหน้าม้า
วันหนึ่งพระปิ่นทองโอรสท้าวมงคลราชกับนางมณฑา ทรงว่าวกับพี่เลี้ยงแล้วว่าวขาดลอยไป นางแก้วเก็บได้ เมื่อเห็นพระปิ่นทองก็หลงรักยอมคืนว่าวให้โดยมีข้อแม้ว่าพระปิ่นทองจะต้องกลับมารับนางเข้าวังไปเป็นพระมเหสี  แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีวี่แววจะมีขบวนมารับนางเข้าวัง จึงทวงถามสร้างความไม่พอใจให้แก่ท้าวมงคลราชเป็นอย่างมาก
พระองค์จึงออกอุบายให้นางไปชะลอเขาพระสุเมรุมาถวายหากทำได้จะจัดงานอภิเษกให้ นางดั้นด้นไปชะลอเขาพระสุเมรุมาถวายได้สำเร็จ เนื่องจากพระฤษีตนหนึ่งได้มอบของวิเศษ คือ เรือเหาะ และสิ่วสำหรับขุดเขาพระสุเมรุ อีกทั้งสามารถถอดหน้าม้า และกลับกลายเป็นสาวงาม แต่พระปิ่นทองยังปฏิเสธพร้อมทูลขอพระบิดาให้ส่งพระราชสาส์นไปขอพระธิดาต่างเมือง จึงต้องเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงทัศมาลี ราชธิดาของท้าวพรหมทัต ก่อนเดินทางไป พระปิ่นทองก็ยื่นเงื่อนไขอีกครั้ง คือให้นางหาโอรสที่เกิดขึ้นจากพระองค์มาถวาย พระปิ่นทองกล่าวว่า ถ้ากลับมานางยังไม่มีลูกจะถูกประหาร นางจึงตามพระปิ่นทองไปยังเมืองโรมวิถี และถอดหน้าม้าออก ทำให้พระปิ่นทองหลงรักนางแก้ว ทั้งสองลักลอบมีสัมพันธ์กันจนนางแก้วตั้งครรภ์ ก่อนพระปิ่นทองเดินทางกลับเมืองมิถิลาได้มอบพระภูษา และแหวนให้ดูต่างหน้า

ขณะเดินทางกลับกรุงมิถิลา ระหว่างอยู่ในทะเลย เรือสำเภาของพระปิ่นทองถูกมรสุมพัดเข้าไปในถิ่นยักษ์ พระฤาษีบอกนางแก้วว่า พระปิ่นทองอยู่ในอันตราย นางแก้วฝากลูกไว้กับพระฤาษีแล้วแปลงร่างเป็นผู้ชายขึ้นเรือเหาะไปรบกับท้าวพาลราช เจ้าเมืองยักษ์ จนได้รับชัยชนะ

แก้วหน้าม้า นิทานไทย
แก้วหน้าม้า นิทานไทย
แก้วมารอพระปิ่นทองพร้อมกับอุ้มลูกที่ฤาษีตั้งชื่อไว้ว่าพระปิ่นแก้ว พระปิ่นทองหาว่าแก้วหลอกว่าเป็นลูกตนแต่เมื่อเห็นแหวนที่ตนให้ไว้ก็พูดไม่ออก กล่าวถึงท้าวกายมาต ที่เป็นญาติกับท้าวพาลราชที่ถูกแก้วสังหาร เมื่อทราบเรื่องก็เกิดความแค้นยกไพร่พลยักษ์มาล้อมเมืองมิถิลา เมื่อแก้วทราบว่าพระปิ่นทองอยู่ในอันตรายจึงไปช่วยอีกครั้ง เมื่อพระปิ่นทองรู้ความจริงก็สำนึกได้ และขอแต่งงานกับนาง
ข้อคิดที่ได้ : อย่ามองคนแค่เพียงภายนอก คนดีไม่ได้ดูแค่ที่รูปร่างหน้าตา แต่ดูที่นิสัย และจิตใจ

ปลาบู่ทอง

เศรษฐีทรก (ทาระกะ) มีภรรยา 2 คน คนแรกให้กำเนิดลูกสาว ชื่อ เอื้อย ส่วนภรรยาคนที่ 2 ให้กำเนิดลูกสาว 2 คน ชื่อ อ้ายและอี่ เอื้อยกับอ้าย แม้เป็นพี่น้องคนละแม่ แต่กลับมีใบหน้าละหม้ายคล้ายกันจนเหมือนเป็นคนเดียวกัน

วันหนึ่งนางขนิษฐา กับนายทรก ได้ออกเรือหาปลาด้วยกัน บังเอิญวันนั้นอากาศอบอ้าวหาปลาไม่ค่อยได้ จนกระทั่ง นายทรกหาได้ปลาบู่ตัวหนึ่ง แต่นางขนิษฐาแอบปล่อยปลาบู่ตัวนั้นไป เนื่องจากเห็นว่ามันกำลังท้อง นายทรกโกรธมาก คว้าไม้พายฟาดเมียตัวเองตกลงน้ำตาย

พอแม่ของเอื้อยตาย นางขนิษฐีก็ยิ่งกลั่นแกล้งเอื้อยต่าง ๆ นานา จนกระทั้งนางขนิษฐากลับชาติมาเกิดเป็น ปลาบู่ทอง เอื้อยรู้และดีใจมาก มาหาแม่ทุกวันที่ท่าน้ำหน้าบ้าน จนอ้าย กับอี่จับได้จึงแอบจับปลาบู่ทองมาให้แม่ฆ่าทำแกงกิน เหลือไว้แต่เพียงเกล็ดสีทอง

เอื้อยเสียใจ และได้นำเกล็ดปลาที่เหลือไปฝังดิน ไม่นานก็มีต้นมะเขือโตขึ้น ก็ถูกโค่นลงอีกด้วยฝีมือสามแม่ลูกเช่นเดิม ต่อมาในครั้งนี้แม่ของเอื้อยได้เติบโตใหม่กลายเป็นต้นโพธิ์ทองที่สวยงาม เลื่องลือไปจนท้าวพรหมทัตสนพระทัย และทรงนำเอื้อยกับต้นโพธิ์ทองเข้าวัง สร้างความไม่พอใจต่อขนิษฐีอย่างมาก จึงออกอุบายให้เอื้อยกลับบ้านมาแล้วจัดการเสีย จากนั้นให้อ้ายปลอมตัวเข้าวังเป็นมเหสีแทน

เอื้อยได้เกิดเป็นนกแขกเต้า และจากความช่วยเหลือของฤาษี ทำให้ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง พร้อมกับลูก แต่แล้วความจริงก็ปรากฎ เพราะอ้ายไม่สามารถทำนิสัยที่ดี อ่อนหวาน เช่นเอื้อยได้ ท้าวพรหมทัตเมื่อสืบรู้ความจริงก็เดินทางไปรับเอื้อยกลับเข้าวัง และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ข้อคิดที่ได้ : คิดดี ทำดี ย่อมได้ดี

นิทานไทย เข้าใจง่าย
นิทานไทย เข้าใจง่าย

จันทโครพ

จันทโครพ เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสีได้ไปฝึกวิชากับฤาษีจนสำเร็จ ฤาษีมอบผอบให้จันทโครพก่อนจะเดินทางกลับบ้าน พร้อมกำชับอย่างหนักแน่นว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงบ้าน แต่ด้วยความสงสัยอยากรู้อยากเห็น จึงเปิดผอบออกดูระหว่างการเดินทาง นางโมราโผล่ออกมา สตรีที่สวยงดงาม แต่เป็นเหตุให้จันทโครพต้องพบกับโจรป่า และถูกฆ่าตาย นางโมราเมื่อเห็นจันทโครพตายแล้ว จึงหนีไปอยู่กับโจรป่า แต่พระอินทร์ได้เข้ามาชุบชีวิตจันทรโครพ และชี้ทางที่ไปเจอเนื้อคู่ นางมุจลินทร์ แต่ทั้งสองต้องพบกับยักษ์ที่เข้ามาแย่งชิงจันทรโครพ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจนท้ายที่สุดก็สามารถได้ครองคู่กัน

ข้อคิดที่ได้ : อย่าลบหลู่คำสอนของครูบาอาจารย์เพราะท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนย่อมรู้ดีว่าอะไรควรและอะไรไม่ควร

อ่านต่อ>> นิทานไทย ได้แง่คิด ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up