ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อตามวันเกิด + ความหมายของชื่อ

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริงลูกสาว
ชื่อจริงลูกสาว

การตั้ง ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย นิยมตั้งตามหลักโหราศาสตร์ ละเว้นตัวอักษร สระ ที่ไม่เป็นมงคลตามวันเกิดนั้นๆ เพื่อเสริมให้ชีวิตลูกเจริญรุ่งเรือง

ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อตามวันเกิด + ความหมายของชื่อ

คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการตั้ง ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย เพราะอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดี มีความสุข ประสบความสำเร็จ หน้าที่การงานมั่นคง จึงมักเตรียม ตั้งชื่อลูก ตามหลักโหราศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของลูกรัก ทีมกองบรรณาธิการ ABK จึงได้รวบรวม ชื่อลูกสาว และ ชื่อลูกชาย ตามวันเกิด มาให้แล้วค่ะ

ชื่อจริงลูกสาว
ชื่อจริงลูกสาว

 

ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อตามวันเกิด + ความหมายของชื่อ

ชื่อลูกสาว เกิดวันอาทิตย์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
อัญธิดา อัน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อัญญ์ชามา อัน-ชา-มา ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อรอุรชา ออน-อุ-ระ-ชา ลูกสาวที่งดงาม
อณุทิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
ยุธิดา ยุ-ทิ-ดา ลูกสาวที่ถูกส่งเสริม
ยลธิดา ยน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้น่ามอง
พิชญ์ชามา พิด-ชา-มา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก
บุตรปรีย์ บุด-ตระ-ปรี ที่รักของลูก

ชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อาทินันท์ อา-ทิ-นัน ลูกชายคนแรก
อัครดนัย อัก-คะ-ระ-ดะ-นัย ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
วีรดล วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ ยุ-วะ-รัด ลูกชายที่ดี
ยชญ์ดนัย ยด-ดะ-นัย ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย มน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรดนัย พัด-ชะ-ระ-นัย ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร

ชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันอังคารเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ
คณภัทร คะ-นะ-พัด ผู้เป็นที่รักของหมู่คณะ ความดีงาม
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ณฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
บงกช บง-กด ดอกบัว

ชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันอังคารเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ยชญ์ดนัย ยด-ดะ-นัย ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย มน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีปัญญา
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัชรดนัย พัด-ชะ-ระ-นัย ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
ธนดน ทะ-นะ-ดน บุตรชายผู้มีทรัพย์
ดนัยณัฐ ดะ-นัย-นัด ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนัยณัฐ์ ดะ-นัย-นัด ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ดนยพงศกร ดะ-นะ-ยะ-พง-สะ-กอน ลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
ณัฐดนัย นัด-ดะ-นัย บุตรของนักปราชญ์
กันย์ดนัย กัน-ดะ-ไน ลูกชายผู้น่ารัก

ชื่อลูกสาว เกิดวันอังคาร (เวลา 06.00 น. – เช้าวันพุธเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
อัญธิดา อัน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้มีความแตกต่าง
อัญญ์ชามา อัน-ชา-มา ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
อรอุรชา ออน-อุ-ระ-ชา ลูกสาวที่งดงาม
อณุทิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
สุวธิดา สุ-วะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้งดงาม
สุตาภัตร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุดารมย์ สุ-ดา-รม ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข
สุณัฐธิดา สุ-นัด-ทิ-ดา บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
ศุภสุดา สุ-พะ-สุ-ดา ธิดาผู้มีความสุข

ชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร (เวลา 06.00 น. – เช้าวันพุธเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อาทินันท์ อา-ทิ-นัน ลูกชายคนแรก
สิริดนย์ สิ-ริ-ดน ลูกชายผู้มีสิริมงคล
ศิวัฒ สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่, ลูกพระศิวะ
วีรดล วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ ยุ-วะ-รัด ลูกชายที่ดี
ยชญ์ดนัย ยด-ดะ-นัย ลูกชายอันทรงเกียรติ
มนต์ดนัย มน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน (เวลา 06.00 น. – เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อณุทิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
สุวธิดา สุ-วะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้งดงาม
สุตาภัตร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุดารมย์ สุ-ดา-รม ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข
สุณัฐธิดา สุ-นัด-ทิ-ดา บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
ศุภสุดา สุ-พะ-สุ-ดา ธิดาผู้มีความสุข
ศุภธิดา สุบ-พะ-ทิ-ดา ธิดาผู้มีความสุข
วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วลักษ์สุดา วะ-ลัก-สุ-ดา บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
ฤทัยสุดา รึ-ทัย-สุ-ดา ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธกลางวัน (เวลา 06.00 น. – เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
อาทินันท์ อา-ทิ-นัน ลูกชายคนแรก
อัครดนัย อัก-คะ-ระ-ดะ-นัย ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
สิริดนย์ สิ-ริ-ดน ลูกชายผู้มีสิริมงคล
ศิวัฒ สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่, ลูกพระศิวะ
วีรดล วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
ยุวรัตน์ ยุ-วะ-รัด ลูกชายที่ดี
มนต์ดนัย มน-ดะ-นัย ลูกชายผู้มีปัญญา
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ลูกชายผู้กล้าหาญ
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

 

อ่านต่อ…ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อตามวันเกิด + ความหมายของชื่อ คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up