นม แม่

นม แม่ ให้นมลูกอย่างไรให้สำเร็จภายใน 14 วัน

event
นม แม่
นม แม่

สำหรับคุณแม่หลายคน การให้นมลูกอาจเป็นเรื่องยาก เพราะมีปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น ลูกไม่เข้าเต้า ไม่ยอมดูด นม แม่ หรือปัญหาน้ำนมน้อย และไม่มีเวลา เรื่องกังวลเหล่านี้คุณแม่สามารถพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาได้ หรืออ่านความรู้ดีๆ ที่ Amarin Baby & Kids เอามาฝาก

นม แม่ ดีที่สุด

น้ำนมแม่ คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของลูก คุณแม่หลายๆ คนทราบดีอยู่แล้วว่าข้อดีของนมแม่นั้นมีอะไรบ้าง แต่ก็เลือกที่จะยอมแพ้ด้วยเหตุผลที่ว่า น้ำนมไม่มี, เวลาไม่พอ, เหนื่อย, คนรอบข้างไม่เข้าใจ, ให้นมผงเร็วและทันใจกว่า เหตุผลและความคิดเหล่านี้เป็นตัวบั่นทอนกำลังใจและความตั้งใจของคุณแม่ให้ยอมแพ้ได้ง่าย

มีข้อมูลทางวิชาการและบทความต่างๆ มากมายพูดถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งต่างยืนยันว่า นมแม่นั้นมีประโยชน์ที่ช่วยปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก ไม่ว่าจะทางด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการทางสมอง ซึ่งนมชนิดไหนๆ ก็ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงได้เลย แต่เส้นทางของการให้นมแม่ นั้น ช่างดูห่างไกล บางคนท้อแท้ใจ รู้สึกเหนื่อยล้า ให้นมลูกได้เพียงแค่ 3 เดือน บางคนมีเหตุผลด้านการทำงานที่ไม่สะดวก บางคนต้องฝากลูกไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วตัวเองต้องแยกกับลูกจึงไม่สามารถให้นมได้

นม แม่
นมแม่นั้นมีประโยชน์ที่ช่วยปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก

แต่สำหรับใครหลายๆ คนที่สามารถให้ได้ ลูกอยู่กับตัว แต่เลิกเพราะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ใจที่นมแม่ไม่มี  หรือมีน้อย จากข้อมูลรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนถึง 6 เดือน เพียงร้อยละ 23 ส่วนแม่ที่สามารถให้นมลูกได้ถึง 2 ปี มีเพียงร้อยละ 16 ซึ่งยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1-6-2 จึงเป็นรหัสที่มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สื่อสารถึงแม่ทั่วประเทศไทย โดยมีความหมายว่า

1 หมายถึง ให้ลูกกินนมแม่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

6 หมายถึง นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก

2 หมายถึง นมแม่ต่อเนื่อง 2 ปี หรือนานกว่านั้น

อ่านต่อ “นมแม่ ให้นมลูกอย่างไรให้สำเร็จภายใน 14 วัน” คลิก หน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up