เพลงกไก่

6 เพลงกไก่ เพลงเด็กอนุบาล ร้องเพลิน ฝึกภาษา เสริมพัฒนาการสมอง

event
เพลงกไก่
เพลงกไก่

ดนตรีและเสียงเพลงนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นพัฒนาการของสมองและเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ของลูกน้อยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็กตั้งแต่ทารกถึงวัยอนุบาล ที่การได้ฟังดนตรีจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมและพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ต่อตัวเด็กได้ และการเลือกเพลงให้เหมาะสมต่อวัยก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยทำให้สมองของลูกน้อยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา ประสาทสัมผัส และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อต่าง ๆ จากการเต้นเข้าจังหวะอีกด้วย สำหรับหนู ๆ ในช่วงวัยอนุบาล นี่คือ เพลงกไก่ ให้คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ลูก ๆ มาฟังเต้นเล่นร้องไปพร้อม ๆ กันเลยค่า

6 เพลงกไก่ เพลงเด็กอนุบาล ร้องเพลิน ฝึกภาษา เสริมพัฒนาการสมอง

1.เพลงก.เอ๋ย กอไก่ แบบดั้งเดิม

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ อยู่ในเล้า
ฃ.ขวด ของเรา ค.ควาย เข้านา
ฅ.คน ขึงขัง ฆ.ระฆัง ข้างฝา
ง.งู ใจกล้า จ.จาน ใช้ดี
ฉ.ฉิ่ง ตีดัง ช.ช้าง วิ่งหนี
ซ.โซ่ ล่ามดี ฌ.กะเฌอ คู่กัน

ญ.หญิง  โสภา ฏ.ชฏา สวมพลัน
ฏ.ปฏัก หุนหัน ฐ.ฐาน เข้ามารอง
ฑ.นางมณโฑ หน้าขาว ฒ.ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ.เณร ไม่มอง ด.เด็ก ต้องนิมนต์
ต.เต่า หลังตุง .ถ.ถุงแบกขน
ท.ทหาร อดทน ธ.ธง คนนิยม
น.หนู ขวักไขว่ บ.ใบไม้ ทับถม
ป.ปลา ตากลม ผ.ผึ้ง ทำรัง.
ฝ.ฝา  ทนทาน พ.เอ่ย  พ.พาน พ.พาน วางตั้ง
ฟ.ฟัน สอาดจัง ภ.กางใบ

ม.ม้า คึกคัก ย.ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร.เรือ พายไป ล.ลิง ไต่ราว
ว.แหวน ลงยา ศ.ศาลา เงียบเหงา
ษ.ฤาษี หนวดยาว ส.เสือ ดาวคะนอง

ห.หีบ ใส่ผ้า ฬ.จุฬา ท่าผยอง
อ.อ่าง เนืองนอง ฮ.นกฮูก ตาโต

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : KidsMeSong

2.เพลง ก. ไก่ในสวนบ้านฉัน

ก.ไก่ในสวนบ้านฉัน​ เช้าขันปลุกฉันตื่นนอน​

เช้าแล้ว ก.ไก่ตื่นก่อน

เช้าแล้ว ก.ไก่ตื่นก่อน

ก.ไก่สั่งสอนฉันไปโรงเรียน

เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : Nurse Kids

3.เพลงกุ๊กกุ๊กไก่

จิ๊บ จิ๊บ จิ ดิบ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ

ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่

เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ไม่มีนมให้ลูกกิน

ลูกร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน

ลูกร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน

ทำมาหากินตามประสาไก่เอย.

https://www.youtube.com/watch?v=A0s3S2wmlnw

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : Little Rabbit

4.เพลง ก.ไก่ ตื่นออกไข่แต่เช้า

ลา ล่า ลา ล้า ล่า ลา ลา ลา
ลา ลา ล้า ล่า ลา
ลา ลา ลา ล่า ลา ลา ลา  มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่

ก ไก่ ตื่นออกไข่แต่เช้า
ข ไข่ในเล้าตัวน้อย
ฃ ขวดใส่น้ำดื่มได้บ๊อย บ่อย
ค ควายออกไปไถนา
ฅ คนตื่นทำงานแต่เช้า
ฆ ระฆังเสียงดังก้องมา
ง งูมีพิษร้าย หัวใจกล้า
จ จานเอาไว้ ใส่อาหาร

ลา ล่า ลา ล้า ล่า ลา ลา ลา มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่
ฉ ฉิ่งเสียงไพเราะจับใจ
ช ช้างช่วยรากซุงท่อนไม้
ซ โซ่ล่ามเอาไว้สัตว์ ดุร้าย
ฌ เฌอต้นไม้คู่กัน

ญ หญิงสวยทั้งกายและใจ
ฎ สวมเอาไว้ร่ายรำ
ฏ ปักวัวควาย ให้เชื่อฟัง
ฐ ไว้วางพระพุทธรูป

ฑ ผิวสวยหน้าขาว
ฒ อยู่ใกล้แล้วอบอุ่น
ณ อยู่วัดบำเพ็ญบุญ
ด เด็กวัยน่ารักสดใส

ต เชื่องช้าแต่ภาคเพียร
ถ ถุงใส่ของได้มากมาย
ท ช่วยปกป้อง รักษาภัย
ธ ธงนี้คือประเทศไทย

ลา ล่า ลา ล้า ล่า ลา ลา ลา
ลา ลา ล้า ล่า ลา
ลา ลา ลา ล่า ลา ลา ลา  มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่

น สัตว์นำเชื้อโรคร้าย
บ ช่วยให้ความร่มเย็น
ป อยู่ในน้ำสวยงามเด่น
ผ ช่วยให้น้ำหวาน
ฝ ครอบปิดอาหารไว้
พ ใส่ธูปเทียนดอกไม้
ฟ เคี้ยวอาหารให้กลืนง่าย
ภ ขนส่งสินค้า

ม วิ่งเร็วทันใจ
ย เคี้ยวยาวตัวโต
ร จะพาลอยข้ามน้ำได้
ล ชอบปีนป่ายต้นไม้

ว ให้เธอสวมไว้
ศ พักกายหายร้อน
ษ จำศีลและเป็นครูสอน
ส เป็นสัตว์ดุร้าย

ห ใส่เสื้อผ้าเก็บไว้
ฬ ว่าวไทยร่องรอย
อ เลี้ยงไว้ปูปลาหอย
ฮ นั้น ตาโต๊ โต
ลา ล่า ลา ล้า ล่า ลา ลา ลา
ลา ลา ล้า ล่า ลา
ลา ลา ลา ล่า ลา ลา ลา  มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : Sombat alive

5.แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน หนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สองวันได้ไข่สองฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สามวันได้ไข่สามฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สี่วันได้ไข่สี่ฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน ห้าวันได้ไข่ห้าฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน หกวันได้ไข่หกฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน เจ็ดวันได้ไข่เจ็ดฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน แปดวันได้ไข่แปดฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน เก้าวันได้ไข่เก้าฟอง

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง
แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สิบวันได้ไข่สิบฟอง

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : KidsOnCloud

6.เพลงไก่ไก่ไก่ ตัวเล็กตัวใหญ่

ไก่ ไก่ ไก่
ตัวเล็กตัวใหญ่
ชวนกันไปคุ้ยเขี่ยหากิน
บ้างก็วิ่งบ้างก็บิน
ชิงกันกินจนตัวอ้วนใหญ่.

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : baby elephant

เพลง ก ไก่ อนุบาล

จะเห็นได้ว่าการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับวัยนั้นมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการสำหรับเด็ก ๆ ไม่น้อย สำหรับเพลงเด็กวัยอนุบาลนั้น นอกจากจังหวะท่วงทำนองเพลงที่จะทำให้หนู ๆ ได้สนุกเพลิดเพลิน ได้ขยับแขนขาพัฒนาการกล้ามเนื้อแล้ว เนื้อเพลงที่เหมาะสมควรสอดแทรกเนื้อหาความรู้ เป็นเพลงที่สั้นกระชับ ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ มีคำคล้องจอง ซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เด็ก ๆ เกิดการจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น เพราะภาษาของลูกวัยนี้จะเกิดจากการเลียนแบบเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถเปิดเพลงได้จากหลากหลายประเภท เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงพื้นบ้าน เพลงสากล ฯลฯ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฟังดนตรีที่หลากหลาย กระตุ้นจินตนาการ สร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และเป็นส่วนส่งเสริมพัฒนาการสมองของลูกน้อยที่ดีนั่นเอง.

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจ คลิก 

10 เพลงกล่อมนอนไทย เนื้อหากินใจ ฟังสบาย ได้คติสอนใจลูก

รวม 12 เพลงกล่อมเด็กพัฒนาสมอง เปิดฟังยาวๆ ลูกหลับลึก ความจำดี

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up