Anemia

Anemia ภาวะซีดในเด็ก ลูกโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก รู้เร็วรักษาได้!

Alternative Textaccount_circle
event
Anemia
Anemia

Anemia หรือ Iron-Deficiency Anemia คือ โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของเด็กเล็กในปัจจุบัน ปัญหานี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรม และสุขภาพโดยรวมระยะยาวของเด็ก เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในบทความนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ สาเหตุ และอาการภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก การป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ตลอดจนแนวทางในการเสริมธาตุเหล็กในวัยเด็กค่ะ

Anemia ภาวะซีดในเด็ก ลูกโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก รู้เร็วรักษาได้!

ภาวะซีดในเด็ก โลหิตจางในเด็ก เพราะขาดธาตุเหล็ก คืออะไร?

โลหิตจาง เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็ก สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคโลหิตจาง คือ การได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่ไม่เพียงพอ เด็กที่เป็นโรคโลหิตจางจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำหรือมีระดับค่าของฮีโมโกลบินในเลือดต่ำ ซึ่งเฮโมโกลบินเป็นโปรตีนที่ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสามารถลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์อื่นๆ ในร่างกายได้เป็นปกติ อวัยวะทุกอย่างตั้งแต่สมอง หัวใจ ไปจนถึงกล้ามเนื้ออาจไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอสำหรับการทำงานอย่างสมบูรณ์

โลหิตจางมักเป็นอาการของโรคมากกว่าตัวโรคเอง ในบางกรณีโรคโลหิตจางเกิดขึ้นได้ชั่วคราวและเกิดจากการ ขาดสารอาหาร หรือ การเสียเลือด ส่วนสาเหตุอื่นๆ อาจเป็นผลมาจากภาวะเรื้อรังหรือโรคที่สืบทอดมาซึ่งรวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรม ปัญหาภูมิต้านตนเอง มะเร็ง และโรคอื่นๆ  แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับในประเทศไทย โลหิตจางในเด็กส่วนใหญ่จะเกิดจากกรณีของการขาดธาตุเหล็กค่ะ

ภาวะซีด

สาเหตุของ Anemia โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก

ทารกและเด็ก ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดธาตุเหล็ก ได้แก่ :

 • คลอดก่อนกำหนด หรือน้ำหนักแรกเกิดน้อย
 • เสียเลือด
 • ดื่มนมวัวหรือนมแพะก่อนอายุ 1 ขวบ
 • เด็กนมแม่ที่ไม่ได้รับอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กหลังอายุ 6 เดือน
 • ดื่มนมสูตรที่ไม่เสริมธาตุเหล็ก
 • อายุ 1 ถึง 5 ปีที่ดื่มนมวัว นมแพะ หรือนมถั่วเหลืองมากกว่า 24 ออนซ์ (710 มิลลิลิตร) ต่อวัน
 • มีปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น การติดเชื้อเรื้อรังหรือการจำกัดอาหาร
 • ได้รับสารตะกั่วในปริมาณที่เป็นอันตราย
 • กินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ สามารถนำไปสู่การขาดธาตุเหล็กได้
 • น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
 • เด็กหญิงวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดธาตุเหล็กเพราะร่างกายของพวกเขาสูญเสียธาตุเหล็กในช่วงมีประจำเดือน

อาการ และอาการแสดงของ Anemia ภาวะซีด จากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก

ลักษณะ อาการ (Symptoms) และ อาการแสดง (Signs) ของภาวะขาดธาตุเหล็กในเด็ก ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าเด็กจะเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

โดยสัญญาณ และอาการของเด็กที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มีดังต่อไปนี้

 • สีผิวซีด หน้าซีด เมื่อระดับฮีโมโกลบินลดลง
 • เหนื่อยง่าย
 • มือเท้าเย็น
 • มีการเติบโตและพัฒนาการที่ช้าลง
 • เบื่ออาหาร
 • หายใจเร็วผิดปกติ
 • มีปัญหาด้านพฤติกรรม
 • ติดเชื้อบ่อย
 • ความต้องการที่ผิดปกติในสิ่งที่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ เช่น น้ำแข็ง สิ่งสกปรก สี หรือแป้ง

อ่านต่อ….Anemia ภาวะซีด ในเด็ก ลูกโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก รู้เร็วรักษาได้! ได้ที่หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up