หลักสูตรอนุบาล

ทำความรู้จัก 7 หลักสูตรอนุบาล เลือกยังไงให้เหมาะกับลูก

event
หลักสูตรอนุบาล
หลักสูตรอนุบาล

5. โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนแนวบูรณาการ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่คุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้เริ่มหันมามองและเป็นที่น่าสนใจ โดยมีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีกฎหมายรองรับและจัดการศึกษาที่อิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีการศึกษาที่แตกต่างจากหลักสูตรระบบปกติ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งแต่โรงเรียนจะนำการเรียนการสอนมาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสม โดยเน้นในเรื่องการปลูกฝังทักษะชีวิตด้านต่างๆ ผ่านการเรียนการสอน การเล่น ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การลงมือปลูกผัก วาดภาพระบายสีจากวัสดุหรือลงพื้นที่ในรอบรั้วโรงเรียนเพื่อสัมผัสธรรมชาติใกล้ตัว เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยแต่ละกิจกรรมนั้นได้มีการผสมผสานพื้นฐานทักษะวิชาต่างๆ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ สอดแทรกเข้าไปผ่านความสนุก ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยอนุบาลที่ยังไม่เน้นการสอนเชิงวิชาการแต่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติและให้ได้ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาติ ถือว่าเป็นการศึกษาแนวใหม่ ที่แตกต่างจากระบบเดิม ๆ น่าจะเป็นโรงเรียนอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกใจพ่อแม่ยุคใหม่ได้ดีทีเดียวค่ะ

บทความแนะนำ โรงเรียนทางเลือก เรียนรู้ตามทางของลูก โดย พ่อเอก

6. โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิตเป็นได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงนักศึกษาจากคณะดังกล่าวมาเป็นครูฝึกสอน จึงเป็น สถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ และวิธีคิดที่นอกกรอบ แต่ก็ยังคงไว้ในด้านโครงสร้างการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาการที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับ  คุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนสาธิตตั้งแต่อนุบาลสามารถเรียนต่อเนื่องได้จนถึงมัธยม นักเรียนจะได้รับการเตรียมพร้อมอย่างครบครันในการเข้ามหาวิทยาลัยภายใต้กำกับดูแล โรงเรียนประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่วางแผนด้านการศึกษาของลูกแบบระยะยาว ซึ่งโรงเรียนสาธิตได้มีการสอบเข้าเพื่อจำกัดการรับนักเรียนเข้าเรียน และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเช่นกัน

7. โรงเรียนคาทอลิก

โรงเรียนคาทอลิก
โรงเรียนคาทอลิก

โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีความเป็นคริสต์ศาสนา ตั้งแต่ชื่อโรงเรียน ไปจนถึงวิธีการเรียกคุณครู แต่ก็เปิดรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ โรงเรียนคาทอลิค อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ลักษณะพิเศษของโรงเรีนนเน้นด้านการมุ่งอบรมระเบียบวินัย มารยาท การวางตัวในสังคม นำหลักความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรม พัฒนามนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเน้นในเนื้อหาวิชาการ การเรียนการสอนก็ยังอิงกับหลักสูตรไทยของกระทรวงศึกษาธิการตามปกติ มีสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program จัดว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย ถึงแม้ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงและมีการสอบคัดเลือกตามระบบก็ตาม

จะเห็นได้ว่าการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกนั้น มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันไปมากมาย แต่ละโรงเรียนก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าจะตอบโจทย์ของคุณพ่อคุณแม่ได้ตรงขนาดไหน ทั้งนี้ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติและการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตหัวหน้าคลินิกวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี ได้แนะว่า

“หัวใจสำคัญของการพาลูกไปโรงเรียน หรือเลือกโรงเรียน ให้หันกลับมาดูที่ “ตัวลูก” เป็นหลัก และควรพิจารณาลูกเป็นคนๆไป เพราะถ้าบ้านไหนมีลูกมากกว่าหนึ่งคน ก็ไม่ได้หมายความพี่น้องจะมีนิสัยเหมือนกัน ชอบหรือไม่ชอบอย่างเดียวกัน พี่น้องฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกัน เด็กแต่ละคนมีความเฉพาะที่พ่อแม่ต้องคอยสังเกตและใช้เป็นหลักในการเลี้ยงลูก รวมถึงวิธี เลือกโรงเรียนให้ลูก

เพราะการเรียนในช่วงอนุบาลถือเป็นรากฐานด้านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กเล็กที่จะต่อยอดสู่ในวัยประถม อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะวางแผนให้ลูกอย่างไรด้วยนะคะ.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.finnomena.com

อ่านต่อบทความอื่นที่น่าสนใจ คลิก:

พ่อแม่จัด “กิจกรรมนอกหลักสูตร” ให้ลูกวัยประถมได้

ส่งลูกเข้า เตรียมอนุบาล จำเป็นมั้ย? ควรให้ลูกเข้าเรียนตอนกี่ขวบดี?

โรงเรียนอนุบาล ที่ไหนดี 7 ข้อที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนเลือกโรงเรียนแรกให้ลูก

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
หลักสูตรอนุบาล
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up