เรียนเปียโน

เรียนเปียโนดียังไง 6 ข้อดีที่ให้ลูก “เรียนเปียโน” แต่เด็ก

event
เรียนเปียโน
เรียนเปียโน

เรียนเปียโนดียังไง ทำไมคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านได้สนับสนุนให้ลูกได้เล่นได้เรียนแต่เล็ก ๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมลูกยุค 4.0 Amarin Baby&Kids หาคำตอบมาฝากแม่ ๆ แล้วค่า

มีผลวิจัยได้ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์ the Proceedings of the National Academy of Sciences กล่าวว่า “มีหลักฐานว่าการฝึกฝนเล่นเปียโนจะช่วยเพิ่มการทักษะไม่แค่ในด้านดนตรี แต่ยังเป็นทักษะในด้านภาษาด้วย” และจากงานหลายชิ้นก็ระบุว่า คลื่นเสียงเป็นระเบียบอย่างเปียโนนั้นจะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สมองส่วนรับรู้เกิดการรับ-ส่ง และเชื่อมโยงเซลล์สมองที่แตกตัวมากขึ้น กระตุ้นสมองเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น แต่การได้เรียนรู้ผ่านเครื่องดนตรีนั้นยังช่วยส่งเสริมทักษะอื่น ๆ อีกหลายด้าน

เรียนเปียโนดียังไง

เรียนเปียโนดียังไง

#1 การเรียนเปียโนช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้

การได้เล่นเปียโนช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในหลายด้าน เช่น สมองสั่งการ ตามองไปที่ตัวโน้ต มือซ้ายสัมผัสบนคีย์ หูฟัง และเท้าที่ควบคุมความสั้นยาวของเสียง ด้วยวิธีการเล่นของเปียโนเช่นนี้ ทำให้สมองทั้งสองข้างได้พัฒนาไปพร้อมกัน จึงทำให้สมองของเด็กที่เล่นเปียโนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่โดดเด่นมากขึ้น เด็กที่เรียนเปียโนได้สักระยะหนึ่งจะพัฒนาคลังคำศัพท์และจดจำศัพท์ได้ดีกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนดนตรี รวมถึงยังมีทักษะในการทำงานหลายอย่าง เช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

#2 การเรียนเปียโนช่วยลดความเครียดและรักษาอาการซึมเศร้าได้

การเรียนเปียโนตั้งแต่เด็ก ดนตรีและเสียงเพลงเปียโนจะช่วยขัดเกลาและเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้ลูกเป็นเด็กที่อารมณ์ดี มีอารมณ์เชิงบวก สดใส ร่าเริงได้ อีกทั้งมีผลทางวิทยาศาสตร์เผยว่า การเล่นเปียโนสามารถรักษาโรคซึมเศร้าและบรรเทาความเครียดได้ เสียงดนตรีจากเปียโนจึงเป็นผลดีอย่างมากตั้งแต่เด็กเล็กไปจนทุกวัยในครอบครัวที่ช่วยบำบัดอารมณ์ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขได้

เรียนเปียโนดียังไง
pixabay.com

#3 การเรียนเปียโนช่วยเพิ่มพัฒนาการกล้ามเนื้อของมือ

ประโยชน์ของการเรียนเปียโนช่วยพัฒนาการเชื่อมต่อการทำงานประสานระหว่างมือ ตา สมอง และสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดี เด็กที่เล่นเปียโนเป็นประจำได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงยืดหยุ่นจากการควบคุมมือให้เล่นตรงจังหวะ การทำงานของมือซ้ายที่กดคอร์ด มือขวากดเมโลดี้นั้นทำให้ร่างกายทั้งสองซีกทำงานประสานกัน ทำให้เกิดความคล่องแคล่วมีการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ

#4 การเรียนเปียโนส่งผลต่อการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทในสมอง

เปียโน เป็นเครื่องดนตรีที่เรียนรู้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เหมาะสำหรับที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ภายในไม่กี่นาทีเด็กก็จดจำตัวโนตง่าย ๆ ก่อนที่จะเรียนรู้และเล่นเป็นเพลงในสเต็ปต่อไป การเรียนเปียโนจึงช่วยฝึกทักษะด้านการจำ ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ที่ต่อยอดไปสู่พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ได้ดีรอบด้านที่จำเป็นต่อความสำเร็จในอนาคต

เรียนเปียโนดียังไง

#5 การเรียนเปียโนส่งเสริมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในโรงเรียน

การเรียนเปียโนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้เรียนเปียโนตั้งแต่อายุน้อยสามารถช่วยให้สมองประมวลผลเสียงดีขึ้น เนื่องจากเด็กที่ได้ฝึกฝนเล่นเปียโนนั้นจะทำให้ประสาทการได้ยินทำงานได้ดี หูที่ใช้ในการแยกเสียงโน้ตเปียโนที่แตกต่างกันทำให้มีความสามารถในการแยกความแตกต่างของเสียงต่าง ๆ ได้ดี เมื่ออยู่ในห้องเรียนก็จะทำให้มีสมาธิในขณะที่ครูสอน ซึ่งก็ส่งผลต่อความมั่นใจในการเรียนของลูกได้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

#6 การเรียนเปียโนส่งผลให้ประสบความสำเร็จ

การเรียนเปียโนจะช่วยสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ ความพยายามต่อการเรียนรู้ในสเกลหรือเพลงที่ยากขึ้น ท้าทายกับการแก้ปัญหา ความขยันฝึกซ้อม ตั้งเป้าหมาย การยอมรับคำติชมจากครูผู้สอน การกล้าแสดงออก ฯลฯ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถตอบโจทย์และเป็นคุณสมบติจำเป็นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน ซึ่งจะช่วยต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

จะเห็นว่าพลังของเปียโนนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่ช่วยพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะต่าง ๆ ให้เจ้าตัวเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยทีเดียวเลย คงมีหลายบ้านที่ให้ลูกได้เล่นเปียโนตั้งแต่เล็ก คุณแม่ที่สนับสนุนล้วนมองเห็นว่าการให้ลูก เรียนเปียโนดียังไง อาทิเช่น

เรียนเปียโนดียังไง
น้องลูกแพร

คุณแม่ลูกแพร อายุ 6 ขวบ บอกไว้ว่า “การเรียนเปียโนช่วยทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้น อารมณ์เย็นขึ้น มีความคิดความจำดี ได้ฝึกความแข็งแรงของนิ้วมื้อ ได้ฝึกความพยายามอดทนในการตั้งใจเรียน ทำให้ลูกมีความกล้าแสดงออก และมองเห็นว่าลูกสามารถนำทักษะที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพเสริมได้”

เรียนเปียโนดียังไง
เรียนเปียโนดียังไง

คุณแม่น้องของขวัญ อายุ 7 ขวบ กล่าวว่า “การให้น้องได้เรียนเปียโนจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจลูกให้เป็นเด็กอ่อนโยน อารมณ์ดี มีสมาธิ และสามารถที่จะนำความรู้ประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้”

สำหรับการเรียนการเล่นผ่านดนตรีนั้น ไม่ว่าเครื่องดนตรีชนิดใดก็สามารถเสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับเจ้าตัวเล็กได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบของลูก หากคุณพ่อคุณแม่พร้อมส่งเสริมลูกตั้งแต่ยังเด็กก็จะกลายเป็นเล็กพริกขี้หนูที่มาพร้อมกับพัฒนาการที่ดีรอบด้านและนำมาซึ่งความภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteeming) ของลูกด้วยนะคะ.

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.khaosod.co.thwww.musikalessons.com

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

คลิปเด็ก 5 ขวบเล่นเปียโน มหัศจรรย์แค่ไหนนั้น ให้ข้ามไปดูนาทีที่ 2.58

5 เทคนิคสอนลูกให้เก่ง พรสวรรค์สร้างได้ด้วยสองมือพ่อแม่

“ยิ่งเล่น ยิ่งฉลาด “ พัฒนา PQ (Play Quotient) สร้างลูกให้ฉลาดแข็งแรงจากการเล่นแสนสนุก

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
เรียนเปียโนดียังไง
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up