บทบาทสมมุติ เสริมพัฒนาการ การเล่นของเด็ก

“เล่นสมมติ” ดีต่อลูกเล็กครบทั้งกาย ใจ สมอง แถมสนุกไม่ธรรมดา!

บทบาทสมมุติ เสริมพัฒนาการ การเล่นของเด็ก
บทบาทสมมุติ เสริมพัฒนาการ การเล่นของเด็ก

เล่นสมมุติ/บทบาทสมมุติคือ “เล่นอะไรยังไง”

จากหนังสือ Learn to Play : A practical program to develop imaginative play skills ระบุว่า การเล่นสมมุติประกอบด้วย

1. เล่นไปตามบท ตามเรื่องราวแล้วแต่เด็กแต่ละคนจะคิดโครงเรื่องขึ้นมา เมื่อเด็กโตขึ้นก็สามารถคิดโครงเรื่องต่างๆ มาเล่นได้ยาวขึ้น

2. เล่นกันเป็นขั้นเป็นตอน เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปจะเริ่มต้นเล่นด้วยการแสดงการเล่นเป็นช่วงสั้น ๆ เมื่ออายุ 4-5 ขวบ เด็กจะสามารถพัฒนาการเล่นแบบเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้นานขึ้น

3. สมมุติสิ่งของ เช่น เอารีโมททีวีมาเล่นสมมุติเป็นโทรศัพท์มือถือ สิ่งของที่หยิบเอามาเล่นสมมุตินั้นอาจไม่เหมือนของจริงเลยก็ได้

shutterstock_178313102

4. เล่นโต้ตอบ เด็กที่เล่นสมมุติอาจจะเล่นได้เองตามลำพัง หรือเล่นร่วมกับเด็กอื่น ๆ ก็ได้ การเล่นสมมุติของเด็กเริ่มจากการจับจ้องและทำท่าทางเลียนแบบ

5. เล่นสวมบทบาท เด็ก ๆ มักจะเล่นสวมบทบาทกันในช่วง 4-5 ขวบ หรืออาจจะเร็วกว่านั้นได้ เมื่อสวมบทบาทในการเล่น เด็กจะต้องเข้าใจว่าบุคคลในบทบาทนั้น ๆ จะพูดอะไร ทำท่ายังไง และจะโน้มน้าวใจคนอื่นได้อย่างไร

6. เล่นกับตุ๊กตา หรือของเล่น เด็กสามารถเล่นสมมุติที่ทำราวกับตุ๊กตาหรือของเล่นมีชีวิตได้ตั้งแต่อายุสองขวบ และในความคิดของเด็ก ๆ แล้ว ตุ๊กตาหรือของเล่นเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิต การเล่นสมมุติแบบนี้จะทำให้เด็กรู้จักคิดในมุมของคนอื่น เรียนรู้ที่จะพูดจาโต้ตอบกับ “สิ่งมีชีวิต” ที่คิดต่างไปจากตนเอง เช่น เด็กเล่นเป็นแม่ ป้อนข้าวให้กับตุ๊กตาที่ยังไม่หิว และไม่อยากกินข้าว

อ่านต่อ “การเล่นสมมุติ สุดยอดตรงไหน?” หน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up