ภาพระบายสี

โหลดฟรี! 40+ ภาพระบายสี ฝึกกล้ามเนื้อมือ+ภาษาอังกฤษ

Alternative Textaccount_circle
event
ภาพระบายสี
ภาพระบายสี

ดาวน์โหลดกันได้เลยฟรี ๆ กับ 40+ ภาพระบายสี สำหรับเด็กเล็ก เด็กวัยอนุบาล เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับจับ บังคับดินสอ พร้อมฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย

โหลดฟรี! 40+ ภาพระบายสี ฝึกกล้ามเนื้อมือ+ภาษาอังกฤษ

การระบายสีใครว่าไม่สำคัญ? การระบายสีไม่ได้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น สำหรับเด็กเล็ก เด็กวัยอนุบาลแล้ว การระบายสี มีส่วนสำคัญในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กนี้จะมีส่วนสำคัญในการบังคับ จับ ดินสอ เพื่อเขียนตัวอักษรต่าง ๆ ได้ถนัดขึ้น แต่นอกจากการฝึกกล้ามเนื้อมือแล้ว ยังมีประโยชน์จากการระบายสีอีก 7 ประโยชน์ ดังนี้

7 ประโยชน์ของ ภาพระบายสี

  1. ฝึกความรับผิดชอบ

การเล่นระบายสี เป็นกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมกระดาษ เตรียมสมุดภาพ หรือต้องวาดภาพตามเส้นปะให้เรียบร้อยก่อน การเตรียมสี การเลือกสี และการระบายสี เมื่อทำกิจกรรมแล้ว เด็กต้องจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่นให้เข้าที่ เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยและทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เด็กในวัยอนุบาลจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน เด็กบางคนที่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจ การวาดภาพระบายสีทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย และลดความกดดันทางอารมณ์ ทำให้อารมณ์ดีและเป็นเด็กอารมณ์เย็นรู้จักการระงับอารมณ์ และยับยั้งชั่งใจได้ ไม่นำเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

3.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ

อย่างที่ได้กล่าวกันไปแล้ว การวาดภาพระบายสี ทำให้มีการเคลื่อนไหวของนิ้วมือและมือ จากการลากเส้นตามรอยปะหรือทาสีไปตามรูปทรงต่าง ๆ เป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อมือให้กับเด็ก และยังเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายอื่น ๆ อีกด้วย อาทิเช่น การใช้สายตาในการแยกแยะ สีต่าง ๆ ได้ อีกด้วย

4. กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์สมอง

กล้ามเนื้อนิ้วมือถูกควบคุมด้วยสมอง การใช้นิ้วมือทั้ง 10 ไปพร้อม ๆ กับการเลือกสีและระบายสีไปตามรูปภาพ ทำให้เกิดการคิด วิเคราะห์ เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก

5. เสริมสร้างจินตนาการ

การวาดภาพหรือระบายสี เป็นกิจกรรมที่เด็กแสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมเด็กให้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเด็กยังสามารถมองภาพศิลปะรอบตัวให้เข้าใจง่ายตามช่วงวัยของเค้าอีกด้วย

6. ฝึกการทำงาน

กิจกรรมการวาดภาพและระบายสี เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำพัง และการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน และยังสามารถฝึกให้เด็กหัดช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้น เมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจระหว่างการเรียนได้อย่างมีสติ และรอบคอบ

7. สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

การเล่นระบายสี ยังเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่หรือพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กได้ ทำให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และคนในครอบครัว

เมื่อทราบประโยชน์ของ ภาพระบายสี กันไปแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมสีให้ลูกระบายกันแล้ว แล้วควรจะเลือกสีแบบไหน ถึงจะเหมาะกับช่วงวัยของลูก? ทีมกองบรรณาธิการ ABK ก็มีคำตอบมาฝากค่ะ

เลือกซื้อสีแบบไหน เหมาะกับช่วงวัยลูก?

เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน หากคุณพ่อคุณแม่เลือกประเภทสี และขนาดของแท่งสีให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด วันนี้เราจึงมีการเลือกซื้อสีประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กทั้ง 3 ช่วงอายุมาแนะนำกันค่ะ

เด็กวัย 1 – 2 ปี

เด็กวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและนิ้วของเด็กจะมีขนาดเล็กยังไม่สามารถจับดินสอสีได้ ฉะนั้นสีที่เหมาะสมคือ “สีเทียน” ที่มีด้ามจับขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร และมีความยาวไม่เกิน 12 เซนติเมตร หรืออาจะเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการหยิบจับ แล้วก็ทนต่อแรงกดในขณะที่ระบาย นอกจากนี้ควรเลือกสีเทียนที่ปลอดสารพิษ หรือสีสำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะ (สำหรับเด็กที่กล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรง) สำหรับเฉดสีควรจะมีแค่ 6-12 เฉด เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ หากมีเฉดสีเยอะเกินไปอาจทำให้เด็ก ๆ เกิดความสับสนได้ค่ะ

ถ้าสีเทียนสั้นก็สามารถเก็บไว้ให้เด็ก ๆ ใช้งานต่อได้นะคะ เพราะจะเป็นการฝึกให้เด็กจับสีแบบเดียวกับการจับดินสอ ที่ใช้ นิ้วชี้ กลาง โป้ง จับที่แท่งสีค่ะ

วัย 2 – 3 ปี

วัยนี้เป็นวัยก่อนเรียน เริ่มมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงขึ้นมาก และเป็นช่วงสำคัญที่ต้องเรียนรู้การขีดเขียนบนกระดาษ วาดรูประบายสีได้อย่างอิสระเพื่อให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนามกับการขีดเขียน ดังนั้นประเภทสีที่เหมาะสมก็คือ “สีไม้” อาจจะมีด้ามจับที่ใหญ่กว่าปกติ หรือเป็นด้ามที่มีลักษณะแบบสามเหลี่ยม จะยิ่งเหมาะมือเด็กมากขึ้น และใช้สีไม้นั้นต้องใช้ความพยายามในการระบายเพื่อควบคุมแรง ทิศทาง และสมาธิไม่ออกเส้นขอบ ทำให้เด็ก ๆ ได้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ

สีไม้ที่เหลาใหม่ ๆ จะมีปลายที่แหลม ผู้ปกครองอาจจะคอยระวังไม่ให้เด็ก ๆ ถือวิ่งเล่นเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็ก ๆ ได้ค่ะ

เด็กวัย 4 ปีขึ้นไป

ในวัยนี้เป็นวัยที่สามารถเริ่มจับแท่งสีขนาดต่าง ๆ ได้คล่อง สามารถควบคุมน้ำหนักมือได้ดีแล้ว เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง ชื่นชอบในการวาดรูประบายสีอย่างมาก เพราะเด็กจะวาดสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่เด็กเห็นและรู้สึก เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับเด็ก ๆ อาจจะเปลี่ยนมาใช้ “สีเมจิก” ที่มีด้ามจับขนาดปกติและมีสีสันสดใส กระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนการเลือกใช้เฉดสีนั้น ผู้ปกครองสามารถเพิ่มเฉดสีขึ้นเป็น 24 เฉดสี เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ในสีต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ

นอกจากสีเมจิกแล้วเด็ก ๆ ยังสามารถใช้สีน้ำได้อีกด้วยค่ะ แล้วควรเลือกสีสำหรับเด็ก แนะนำให้ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ข้าง ๆ ในขณะที่เด็กระบายสีนะคะ

เมื่อทราบทั้งประโยชน์และวิธีการเลือกสีให้เหมาะกับวัยลูกกันแล้ว ดาวน์โหลด ภาพระบายสี ไว้ให้ลูก ๆ กันได้เลยค่ะ

โหลดฟรี! 40+ ภาพระบายสี ฝึกกล้ามเนื้อมือ+ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ A-Z ผ่านการระบายสี

A for Alien

B for Boat

C for Castle

D for Dinosour

E for Elephant

F for Fish

G for Guitar

H for Helicopter

I for Insect

J for Jungle

K for Kangaroo

L for Lion

M for Monkey

N for Nurse

O for Octopus

P for Parrot

Q for Queen

R for Rocket

S for Spider

T for Train

U for Umbrella

V for Violin

W for Whale

X for X-Ray

Y for Young

Z for Zoo

A-Z

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน ภาพระบายสี

ภาพระบายสี
ภาพระบายสี
ภาพวาดระบายสี
ภาพวาดระบายสี
ภาพระบายสีเด็ก
ภาพระบายสีเด็ก
ภาพระบายสี
ภาพระบายสี
ใบงานภาษาอังกฤษ
ใบงานภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล
แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล
ภาพระบายสี
ภาพระบายสี
ภาพระบายสี
ภาพระบายสีเด็ก
ฝึกกล้ามเนื้อมือ
ฝึกกล้ามเนื้อมือ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
พัฒนาการเด็กเล็ก
พัฒนาการเด็กเล็ก
ภาพระบายสี
ระบายสี
ภาพวาดระบายสี
ภาพวาดระบายสี
แบบฝึกภาษาอังกฤษ
แบบฝึกภาษาอังกฤษ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 กว่า 100+ แผ่น เน้นพัฒนาทักษะการคิด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ประถม รวม 60 แบบ โหลดเลย!

แบบฝึกหัดภาษาไทย สำหรับอนุบาล-ป.1 ฝึกอ่าน-เขียน เตรียมความพร้อมด้านภาษา

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาล โหลดเลย!!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.cambridgeenglish.org, health.ucdavis.edu, www.youngciety.com, www.hitgalleria.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up