พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก

พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อ ตา มือ ปาก ในวัย 0-3 ปี

Alternative Textaccount_circle
event
พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก

สำหรับเด็กในวัยแรกเกิด ถึง 3 ปีนั้น พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก จะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การจับดินสอหรือขีดเขียน แต่จะเน้นไปที่การหยิบจับสิ่งของเข้าปาก ดังนั้น กล้ามเนื้อ ตา มือ ปาก ของทารกควรจะค่อย ๆ พัฒนาและทำงานประสานกันได้

พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อ ตา มือ ปาก ในวัย 0-3 ปี

พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills) คือ การพัฒนาในด้านกล้ามเนื้อตั้งแต่บริเวณข้อมือ บริเวณฝ่ามือ ตลอดจนถึงนิ้วแต่ละนิ้ว รวมถึง กล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อรอบปาก โดยในเด็กวัยทารกแรกเกิดนั้น พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก จะมุ่งเน้นไปในด้านการหยิบจับสิ่งของเข้าปาก และการทำงานประสานกันระหว่าง มือ นิ้ว ตา และ ปาก เพื่อใช้เป็นทักษะในการดำรงชีวิต ได้ต่อไป โดยพัฒนาการกล้ามเนื้อมือนั้น จะมุ่งเน้นไปในด้านการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ พัฒนาการกล้ามเนื้อปาก จะมุ่งเน้นไปในด้านการเปิดหรือปิดปาก การกระดกลิ้น การแลบลิ้นเลียปาก เพราะจะเป็นพื้นฐานในการออกเสียงพูดของเด็กในอนาคต ส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อตา จะมุ่งเน้นไปในด้าน การสบตา การมองหาวัตถุ การจ้องตามวัตถุต่าง ๆ โดยพัฒนาการนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับภาวะโรคอื่น ๆ ได้ เช่น ภาวะลูกไม่สบตา อาจมีภาวะ ออทิสติก ร่วมด้วย

พัฒนาการทารก
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัยแรกเกิด จะมุ่งเน้นไปที่การนำของเข้าปาก เพื่อฝึกทักษะในการดำรงชีวิต

โดยทีมงาน Amarin Baby & Kids ได้นำบทความจาก คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ซึ่งจัดทำโดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ พัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อ ตา มือ ปาก ในวัย 0-3 ปี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up