คำสอนดี ๆ ในการเลี้ยงดูลูกแบบคนจีน

พ่อแม่หวังให้ลูกโตขึ้นไปเป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับคำสอนดีๆ ใน การเลี้ยงดูลูกแบบคนจีน ที่พ่อแม่คนไทยสามารถนำไปใช้ได้