ทำไมลูกวัยนี้ชอบตีนักนะ

ในบรรดาทักษะใหม่ๆ ของลูกวัยเตาะแตะโดยเฉพาะช่วงขวบปีที่สองของชีวิต ดูเหมือนการใช้มือตีจะเป็นทักษะที่สร้างความกังวลให้พ่อแม่มาก