น้ำหนักเด็กแรกเกิด

น้ำหนักเด็กแรกเกิด ลูกน้ำหนักตัวน้อยเป็นอะไรไหม?

Alternative Textaccount_circle
event
น้ำหนักเด็กแรกเกิด
น้ำหนักเด็กแรกเกิด

น้ำหนักเด็กแรกเกิด เป็นสิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อลูกคลอดออกมา นั่นเป็นเพราะ น้ำหนักเด็กแรกเกิด สามารถเป็นข้อมูลที่ชี้วัดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความไวต่อการเจ็บป่วย การพิการ และการตายในระยะปริกำเนิด ดังนั้น น้ำหนักลูกในท้องเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ใกล้คลอด

น้ำหนักเด็กแรกเกิด ลูกน้ำหนักตัวน้อยเป็นอะไรไหม?

น้ำหนักเด็กแรกเกิดหนักแค่ไหนเรียกปกติ?

การดู น้ำหนักเด็กแรกเกิด จะจำแนกตามปัจจัยดังต่อไปนี้

 1. จำแนกตามน้ำหนักเมื่อแรกคลอด
  • เด็กทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนัก 2,500 กรัม – 4,000 กรัม เรียกว่าน้ำหนักปกติ
  • เด็กทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม เรียกว่าน้ำหนักมากผิดปกติ
  • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักระหว่าง 1,501-2,499 กรัม เรียกว่า น้ำหนักน้อย (Low Birth Weight)
  • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักร่ะหว่าง 1,000-1,500 กรัม เรียกว่า น้ำหนักน้อยมาก (Very Low Birth Weight)
  • เด็กทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม เรียกว่า น้ำหนักน้อยมาก ๆ (Extremely Low Birth Weight)
 2. จำแนกตามอายุครรภ์
  • ทารกที่เกิดก่อน 37 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เรียกว่า ทารกเกิดก่อนกำหนด
  • ทารกที่เกิดระหว่าง 37-42 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เรียกว่า ทารกเกิดครบกำหนด
  • ทารกที่เกิดหลัง 42 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เรียกว่า ทารกเกิดหลังกำหนด
 3. คำนวณตามน้ำหนักแรกเกิดและอายุในครรภ์ โดยนำน้ำหนักแรกเกิดและอายุในครรภ์มาเปรียบเทียบกัน สามารถกำหนดได้ดังนี้
  • ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่าอายุในครรภ์ (SGA) หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 10 เมื่อเทียบกับทารกปกติที่มีอายุในครรภ์เท่ากัน หรือเรียกว่า ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าอายุครรภ์
  • ทารกแรกเกิดน้ำหนักเหมาะสมกับอายุในครรภ์ (AGA) หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักอยู่ระหว่างเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 10 ถึง 90 เมื่อเทียบกับทารกปกติที่มีอายุในครรภ์เท่ากัน หรือเรียกว่า ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์
  • ทารกแรกเกิดน้ำหนักมากกว่าอายุในครรภ์ (LGA) หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักมากกว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 เมื่อเทียบกับทารกปกติที่มีอายุในครรภ์เท่ากัน หรือเรียกว่า ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักมากกว่าอายุครรภ์

น้ำหนักทารกแรกคลอด

สำหรับเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเด็กทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อย จะนำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์สูญเปล่า นำพาไปสู่ความโศกเศร้าของครอบครัวได้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ เสี่ยงต่ออะไรบ้าง?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up