โรคเท้าปุก คืออะไร พร้อม 4 วิธีสังเกต

โรคเท้าปุก
โรคเท้าปุก

โรคเท้าปุก โรคที่พบได้ในเด็กแรกเกิด พร้อมวิธีสังเกตดูว่าลูกหลานเป็นปุกแท้หรือว่าปุกเทียม

 

 

เท้าปุก  หรือเรียกอีกอย่างว่า Clubfoot ในทางการแพทย์ได้อธิบายถึงอาการดังกล่าวว่า เป็นความผิดปกติของรูปเท้าแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้กับเท้าเดียว หรือทั้งสองข้างก็ได้ และมักจะเกิดขึ้นในเด็กที่ไม่มีความผิดปกติอื่น ๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจจะส่งผลให้เด็กมีความพิการ ทำให้ต้องเดินด้วยหลังเท้าหรือปลายเท้า รวมถึงไม่สามารถใส่รองเท้าได้ด้วยเช่นกัน

จากสติถิทั่วโลกนั้นพบว่า โรคเท้าปุก พบได้ในทารกแรกเกิด 1 คนจากจำนวนทารกทั้งสิ้น 1,000 คน และถ้าหากในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคดังกล่าว โอกาสที่ลูกจะเป็นนั้นก็มีโอกาสสูงกว่าปกติเช่นกัน

 

โรคเท้าปุก เกิดได้อย่างไร?

แม้แต่นักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ก็ยังไม่ทราบว่า เท้าปุกที่พบในเด็กที่ร่างกายส่วนอื่นปกติและเป็นตั้งแต่กำเนิดนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร แต่พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นโรคดังกล่าว หรือเคยมีลูกที่เป็นเท้าปุก ลูกที่จะคลอดออกมาก็มีความเสี่ยงในการเป็นเท้าปุกมากกว่ากรณีพ่อแม่ที่ไม่เป็น แต่ก็พบได้น้อยมากกับทารกที่เกิดในครอบครัวที่ไม่มีประวัติค่ะ

อาการของโรคเป็นอย่างไร คลิก

keyboard_arrow_up