เด็กคลอดก่อนกำหนด

ปัญหา และการดูแล “เด็กคลอดก่อนกำหนด”

Alternative Textaccount_circle
event
เด็กคลอดก่อนกำหนด
เด็กคลอดก่อนกำหนด

เด็กคลอดก่อนกำหนด คือภาวะที่คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนไม่ขอพบเจอ ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ แล้วคลอดลูกน้อยก่อน 37 สัปดาห์ นั่นถือว่ามีภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของลูกน้อย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว มีผลแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ต่อลูกน้อย และเสี่ยงตายอีกด้วย

เด็กคลอดก่อนกำหนด คืออะไร?

คลอดก่อนกำหนดคือ ทารกที่คลอดออกมาก่อน ซึ่งน้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือ น้อยกว่า 259 วัน นับตั้งแต่วันแรกของวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย โดยปกติแล้ว เมื่อฝากครรภ์กับคุณหมอ คุณหมอจะคาดคะเนวันคลอดเอาไว้ให้ ซึ่งอายุครรภ์จะต้องครบ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน การคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาสำคัญที่พบในปัจจุบัน

ในประเทศไทยมีรายงานจากโรงพยาบาลศิริราช พบว่า มีทารกคลอดก่อนกำหนดสูงถึง 12.9% และ 6 – 7 คน ใน 100 คน จะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งส่วนใหญ่จะตัวเล็ก อวัยวะต่างๆ ทำงานไม่สมบูรณ์ เช่น ปอดไม่เติบโตพอที่จะหายใจ ตับยังทำงานไม่สมบูรณ์ ตัวเหลือง หรือดูดนมไม่เก่ง เป็นต้น

ทารกคลอดก่อนกำหนด
ปัญหาและการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดเพียงเล็กน้อย เช่น คลอดประมาณสัปดาห์ที่ 35 – 36 ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอะไร แต่ทารกที่มีปัญหามากๆ คือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมากๆ ทำให้มีน้ำหนักตัวน้อย หรือทารกที่คลอดประมาณ 32 – 33 สัปดาห์ ยิ่งมีปัญหามากขึ้น เพราะอวัยวะต่างๆ ยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงมากถึง 3 เท่า และพบว่าเกือบ 3 ใน 4 ของทารกแรกเกิด เสียชีวิตจากสาเหตุนี้ด้วย

การคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต และพิการสูง โดยมีปัญหาที่พบมากมาย เช่น น้ำหนักตัวน้อย การขยายตัวของปอดไม่สมบูรณ์ ทำให้มีปัญหาในการหายใจ มีปัญหาเลือดออกในสมอง เกิดการติดเชื้อ พัฒนาการด้านร่างกายไม่ดี สมองอาจมีความพิการได้ง่าย นอกจากจะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ยังพบว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบการทำงานต่างๆ ในระยะยาวด้วย เช่น มีปัญหาด้านสติปัญหา สายตา สุขภาพไม่แข็งแรง แม้ว่าจะผ่านช่วงปัญหาเฉียบพลันมาแล้วก็ตาม เด็กก็มักจะอ่อนแอ ดูแลยาก รับประทานอาหารแล้วย่อยได้ยาก และเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กปกติ ถึงแม้ว่าจะสามารถเลี้ยงเด็กให้รอดมาได้ และส่วนใหญ่ก็ปกติดี แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่พิการ ปัญญาอ่อน สมองเสื่อม หูหนวก ตาบอด กลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ปัญหาของเด็กคลอดก่อนกำหนด” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up