วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ที่พ่อแม่ต้องรู้

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2 ปี

วัคซีนจำเป็น

1) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบเดิม เข็มที่ 3

วัคซีนเสริม

1)วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบใหม่ เข็มที่ 2 ได้แก่ CD.JEVAX และ IMOJEV

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2  1/2 ปี

วัคซีนจำเป็น

1)  วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) เข็มที่ 2

ตามโปรแกรมเดิมฉีดวัคซีน MMR ตอนอายุ 4-6 ปี แต่ล่าสุดเปลี่ยนใหม่แล้ว ให้เลื่อนมาฉีดเร็วขึ้น ตอนอายุ 2 1/2 ปี แทน

วัคซีนเสริม

1)  วัคซีนตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 2

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี

วัคซีนจำเป็น

1)  วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP)

2)  วัคซีนโปลิโอแบบหยอด (OPV)

3)  วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) เข็มที่ 2 (ถ้ายังไม่ได้ฉีดตอนอายุ 2 1/2 ปี)

วัคซีนเสริม

1)    วัคซีนอีสุกอีใส (Varilrix, Varicella Vaccine) เข็มที 2

อ่านต่อ >> วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี หน้า 5

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up