เด็กเลี้ยงง่าย ออทิสติก

เด็กเลี้ยงง่าย อาจเป็นหนึ่งในอาการของออทิสติก

เด็กเลี้ยงง่าย ออทิสติก
เด็กเลี้ยงง่าย ออทิสติก

อาการของออทิสติก

  1. ขาดความสนใจบุคคลรอบข้าง
  2. ใช้ภาษาและวิธีสื่อสารที่คนอื่นไม่เข้าใจ
  3. ไม่เล่นกับเด็กคนอื่นๆ จับมือผู้ใหญ่ ทำแทนในสิ่งที่ต้องการ
  4. พูดเรื่องเดียวซ้ำๆ
  5. พูดเลียนแบบเหมือนนกแก้วนกขุนทอง
  6. หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุหรือไม่สมเหตุผล
  7. ไม่สบตาผู้อื่น รวมกลุ่มเฉพาะเมื่อมีผู้กระตุ้นหรือช่วยเหลือ
  8. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
  9. ขาดจินตนาการ
  10. ทำท่าแปลกๆ

เด็กเลี้ยงง่ายอ่านต่อ “วิธีสังเกตออทิสติก” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up