สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า

สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า เพราะอะไร แล้วจะพัฒนาได้ไหม ?

Alternative Textaccount_circle
event
สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า
สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า

สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาอยากจะให้ลูกเกิดมามีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและสติปัญญา บางครั้งก็อาจไม่เป็นอย่างที่หวัง แต่ด้วยความเป็นพ่อแม่เราจะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเกิดมาสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีงานวิจัยที่เผยให้เห็นถึงการเติบโตของ สมองเด็กออทิสติก ที่สามารถพัฒนาให้ลูกได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

 

สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า

กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและสังคมล่าช้า มีพฤติกรรม ความสนใจและการกระทำที่ซ้ำๆ และจำกัดโดยอาการดังกล่าวเกิดก่อนอายุ 3 ขวบ ซึ่งมีความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ระดับสติปัญญา/ไอคิว (IQ, Intelligence Quotient) ซึ่งการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาได้มากกว่าการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น1

พฤติกรรมที่แสดงว่าลูกเป็นเด็กออทิสติก

ปัจจุบันการวินิจฉัยว่าเด็กเป็นออทิสติกหรือไม่นั้น สามารถตรวพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ สำหรับเด็กที่เป็นโรค ออทิสติก จะแสดงอาการตั้งแต่แรกเกิดที่ยังแสดงอาการออกไม่ชัดเจนมากนัก แต่เมื่อลูกอายุได้ 3-5 เดือนเรื่อยไปจนถึง 2 ขวบ ลูกจะมีอาการแสดงออกว่าว่าเป็นออทิสติกอย่างชัดเจน สำหรับลูกในช่วงขวบปีแรก  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถตรวจสอบพฤติกรรมบ่งชี้ออทิสติกได้เบื้องต้น ดังนี้

  1. เงียบ นิ่ง เฉย
  2. ไม่สบตา
  3. ไม่ตอบสนองทางด้านอารมณ์
  4. ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ
  5. ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก
  6. ไม่สนใจให้ใครกอดรัดเล่นด้วย
  7. เรียกให้คนอื่นเล่นด้วยไม่เป็น
  8. ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก
  9. ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม
  10. ท่าทางเฉยไร้อารมณ์เมื่อถูกชักชวนให้เล่น

 

Good to know… “กลุ่มโรคออทิสติก 10 – 83% มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง และมีโอกาสเกิดโรคลมชักมากกว่าคนทั่วไปในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเด็กกลุ่มโรคออทิสติกที่มีระ ดับเชาวน์ปัญญา/ไอคิว (IQ) ต่ำ จะมีโอกาสเกิดอาการชักได้มากขึ้น2

อ่านต่อ >> “สมองเด็กออทิสติก เติบโตช้า เพราะอะไร” คลิกหน้า 2

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up