สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า เพราะอะไร แล้วจะพัฒนาได้ไหม ?

สมองเด็ก ออทิสติก
สมองเด็ก ออทิสติก

สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาอยากจะให้ลูกเกิดมามีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและสติปัญญา บางครั้งก็อาจไม่เป็นอย่างที่หวัง แต่ด้วยความเป็นพ่อแม่เราจะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเกิดมาสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีงานวิจัยที่เผยให้เห็นถึงการเติบโตของ สมองเด็กออทิสติก ที่สามารถพัฒนาให้ลูกได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

 

สมองเด็ก ออทิสติก เติบโตช้า

กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและสังคมล่าช้า มีพฤติกรรม ความสนใจและการกระทำที่ซ้ำๆ และจำกัดโดยอาการดังกล่าวเกิดก่อนอายุ 3 ขวบ ซึ่งมีความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ระดับสติปัญญา/ไอคิว (IQ, Intelligence Quotient) ซึ่งการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาได้มากกว่าการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น1

อ่านต่อ >> “พฤติกรรมที่แสดงออกว่าลูกเป็นออทิสติก” คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

keyboard_arrow_up