โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด

ระวังลูกน้อยให้ดี โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด พบ 5 จังหวัดนี้ป่วยสูงสุด

event
โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด
โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด

พยากรณ์โรครายสัปดาห์เผย ระวัง โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด เพราะอากาศเปลี่ยน แนวโน้มป่วยสูงขึ้น พบ 5 จังหวัดนี้ เสี่ยงมีการระบาดสูงสุดในช่วงปีนี้

พยากรณ์โรครายสัปดาห์เตือน! ระวังลูกน้อยให้ดี
โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด หนัก!

กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-25 ส.ค. 2561 โดยเตือนให้คุณพ่อคุณแม่ระวังลูกน้อยป่วย เนื่องจาก โรคไข้หวัดใหญ่ มีความเสี่ยงที่จะระบาดสูงขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

โดยระบุว่า … ปี 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 84,941 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ที่พ่อแม่ซึ่งอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ต้องระวัง โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด คือ

  • กรุงเทพฯ

  • เชียงใหม่

  • ระยอง

  • พะเยา

  • และอุบลราชธานี

ในช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศแปรปรวนทำให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ประมาณ 3 เท่า และจากโปรแกรมตรวจสอบฯ พบว่า … ในปี 2561 นี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 93 เหตุการณ์ โดยจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 11 เหตุการณ์ เชียงใหม่(8) นครราชสีมา(8) สงขลา(5) และพิจิตร (5)

นอกจากนี้ ยังพบว่าสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ มีโอกาสเกิดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะเรือนจำที่ปีนี้พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนถึง 18 เหตุการณ์ กระจายในหลายจังหวัด

 

อ่านต่อ >> “สาเหตุที่การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น” คลิกหน้า 2

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up